Uttalande från Svenska pensionärsförbundets vårmöte 3.9.2020

08.09.2020 kl. 12:29

Coronapandemin har lett till en ökad digitalisering av informationen och servicen till pensionärerna. Men när THL nu lanserat applikationen Coronablinkern fungerar den inte på äldre smarttelefoner.

Det är ytterst bekymmersamt eftersom pensionärer ofta har äldre telefoner. De personer som är mest sårbara och skulle behöva den mest kan inte dra nytta av Coronablinkern.

Svenska pensionärsförbundet föreslår att THL och andra berörda myndigheter omedelbart åtgärdar detta.
 

Ladda ner uttalandet här 

Robert Riska

ANNONSER