PIO: Utlåtande om digital identitet

26.04.2021 kl. 11:21
Pensionärsförbundens intresseorganisation har gett ett utlåtande till finansministeriet om utvecklingen av en digital identifikation.

Utvecklandet av en digital identifikation och personkort i mobilen är en reform som påverkar oss på många områden i livet. Det är en reform som tar sikte på framtiden. En digital identitet kan bringa klarhet i kravet på stark identifiering för vissa tjänster och göra det enklare att logga in sig i allehanda nättjänster. För de årsrika är tillgången till myndigheternas tjänster viktig, liksom tillgången till kultur- och motionstjänster samt bank- och posttjänster.

Den tekniska utvecklingen får inte resultera i att de årsrika försätts i en ojämlik situation vad det beträffar tillgången till tjänster.

Läs hela utlåtandet (på finska) här:

Markus West

ANNONSER