PIO lyfter de fattiga pensionärernas sak inför regeringsförhandlingarna

18.04.2023 kl. 13:05
Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf uppmanar regerinsförhandlarna att involvera pensionärerna i att bygga upp ett rättvist och åldersvänligt samhälle. 


Detta uppnås  bäst genom att förbättra pensionärernas försörjning och tillgång till service, samt genom att öka de äldres delaktighet och förhindra marginalisering.
Svenska pensionärsförbundet är ett av PIO:s sex medlemsförbund. PIO riktar särskild uppmärksamhet mot pensionärsfattigdomen.
I slutet av 2021  levde 226 000 pensionärer (15,8%) under fattigdomsgränsen. 248 000 pensionärer (17,3%) löpte risk för fattigdom eller marginalisering.
PIO kräver att nästa regering:
•     Indexjusterar pensionerna fullt ut och att justeringarna görs var sjätte månad medan inflationen är hög.
•     Genomför en nivåjustering av folk- och garantipensionerna. Att endast höja garantipensionen är inte tillräckligt om man vill bekämpa pensionärsfattigdomen. Full garantipension är 922,42 euro/månad. Man kan få full garantipension om man  inte har några andra pensionsinkomster. 
•     Den ekonomiska situationen för personer med låg tjänstepension bör förbättras genom att sammanjämkningen av folkpension och arbetspensioner minskas från 50% till 40%. 
•        Social- och hälsovårdens klienter bör få en minskad betalningsbörda. PIO föreslår att de tre årssjälvriskerna, FPA-resor (300 euro), läkemedel (592,15 euro) och klientavgifter (692 euro), tillsammans 1584,16 euro slås ihop till ett gemensamt kostnadstak. Den sammanlagda kostnaden får inte överstiga storleken på garantipensionen som betalas ut per månad.

Läs uttalandet i sin helhet (på finska):

Markus West

ANNONSER