PIO lyfter frågan digitalt utanförskap

16.05.2023 kl. 15:24
Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO lyfter frågan om digitalt utanförskap i sitt utlåtande till Kommittén för social trygghet.

Statsrådet har tillsatt en parlamentarisk kommitté för att bereda en reform av den sociala tryggheten. Kommitténs mandattid är 23.3.2020–31.3.2027.

I Finland har det uppstått en ny grupp äldre personer som är marginaliserade när det gäller information, tillgång till tjänster och samhällsdeltagande. Nästan 40 procent av befolkningen i åldern 75 till 89 år har aldrig använt internet. Ungefär en fjärdedel av personer i åldern 55 till 84 år är rädda för att hamna utanför det digitaliserade samhället.

Många äldre har inte utnyttjat myndighetstjänster på som kräver digitalt kunnande. Bara strax under hälften av alla personer över 60 år har lyckats fylla i sina skattedeklarationer och kontrollera sina skatteförslag digitalt. Att jämföra och konkurrensutsätta konsumentavtal, som exempelvis elavtal, kan endast göras online.

Därför anser Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf att vi behöver en lag som förpliktar kommuner att organisera och samordna vägledning och rådgivning för digitala tjänster samt ge hjälp med digital kommunikation för dem som saknar digitala färdigheter.

Vid utvecklingen av digitala tjänster bör utgångspunkten vara kundorienterad. För att säkerställa detta föreslår vi att offentliga digitala tjänster involverar en tillräckligt stor grupp av personer i olika åldrar, till exempel från 15 till 100 år, och personer med olika bakgrund.

Utlåtandet i sin helhet kan läsas här (på finska).

Markus West

ANNONSER