PIO om utmätningar

22.06.2023 kl. 15:00
Justitieministeriet har begärt ett utlåtanden om om utmätning av sociala förmåner. Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO har gett ett utlåtande, som i sin helhet kan läsas (på finska) nedan. 

Pensionärer kan antingen vara borgenärer eller gäldenärer. Med tanke på att de finländska nettopensionerna är små är det viktigt att utmätningen fungerar enhetligt och rättvist sett från både gäldenärens och den privatpersonens perspektiv, säger PIO.

Orimliga situationer i samband med utmätning kan endast delvis elimineras genom att utveckla utmätningslagstiftningen.

År 2022 hamnade nästan 92 000 hälsovårdsavgifter hos utmätningsverket. Det är frågan om en tjänst som rör människors grundläggande rättighet att få nödvändiga social- och hälsovårdstjänster oberoende av inkomst.

Om en kund inte har råd att betala cirka 20 euro för ett besök hos hälsovårdsläkaren på hälsocentralen, så skulle det vara bättre att inte uppbära avgiften alls, säger PIO.

Läs utlåtandet i sin helhet här.

Markus West

ANNONSER