PIO:s utlåtande om finansiering av föreningar inom social- och hälsovården

15.09.2023 kl. 09:00
Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO har avgett ett utlåtande om förslaget till förordning om finansiering av föreningar och stiftelser inom social- och hälsovården.

Utlåtandet kan läsas i sin helhet här (enbart på finska).

Markus West

ANNONSER