PIO: Indexfrysningar drabbar de pensionärer som har lägst inkomst

26.09.2023 kl. 08:45
Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO har gett ett utlåtande med anledning av regeringens förslag till budget för 2024 och de därmed förknippade budgetlagarna. I utlåtandet fästs särskild vikt vid de fattigaste pensionärernas situation.

Även om beloppet för bostadsstöd för pensionärer, enligt regeringens förslag, kommer att hållas på nivån från år 2023 och man avstår från att skära ned på pensionernas indexering, så kommer  den frysta indexjusteringen av bostadsstödet för pensionärer att försvåra ekonomin för pensionärer med små inkomster.

Bostadsstödet för pensionärer är riktat specifikt till pensionärer med låg inkomst. Det är känt att det minskar beroendet av grundtryggheten och är administrativt betydligt enklare och kräver mindre resurser i socialförsäkringens förvaltning.

Svensk pensionärsförbundet är medlem i PIO.

Utlåtandet i sin helhet hittar du här (enbart på finska).

Markus West

ANNONSER