Nationellt program om närståendevården behövs

07.10.2011 kl. 12:44
Det är av yttersta vikt att ett nationellt program för närståendevården utarbetas i samarbete med kommunerna, föreningarna och social- och hälsovårdsministeriet, säger Svenska pensionärsförbundet i ett uttalande.

Det är av yttersta vikt att ett nationellt program för närståendevården utarbetas i samarbete med kommunerna, föreningarna och social- och hälsovårdsministeriet, säger Svenska pensionärsförbundet i ett uttalande.

Svenska pensionärsförbundet rf vill påpeka hur viktigt arbete närståendevårdarna utför under besvärliga omständigheter. Närståendevårdarna gör en enorm insats samhället till gagn och deras arbete kommer att öka under de kommande åren genom den demografiska strukturen och planeringen av social- , hälso- och sjukvården, som strävar efter att varje äldre person ska kunna bo hemma så länge som möjligt.

I Finland finns cirka 300 000 närståendevårdare, av vilka cirka 12 procent, eller 36 000 personer, får stöd för närståendevården av kommunen. Av dem som behöver närståendevård är 66 procent över 65 år, medan endast 47 procent av dem som får närståendevårdsstöd är 65 år eller mer.

Det är viktigt att grunderna för att bevilja stöd för närståendevården är enhetliga i hela landet och att vårdavgiften bereds så att olycksfallsförsäkringen och pensionsskyddet kvarstår. Kommunerna bör reservera tillräckliga resurser för närståendevården och det ska finnas möjlighet till avlösare vid behov. Närståendevårdarna skall ha möjlighet till utbildning och få tillräckligt med information om den vårdades situation.

Att bli närståendevårdare skall göras till ett möjligt alternativ för personer i arbetslivet.

Det är av yttersta vikt att ett nationellt program för närståendevården utarbetas i samarbete med kommunerna, föreningarna och social- och hälsovårdsministeriet.

Helsingfors den 7 oktober 2011

Svenska pensionärsförbundet rf

OLE NORRBACK
ordförande

VERONICA FELLMAN
verksamhetsledare

Ulf Wahlström

ANNONSER