När kan jag gå i pension?

22.06.2017 kl. 14:33

Om du är född år 1954 eller tidigare kan du få ålderspension vid 63 års ålder. För den som är född är 1955 eller senare höjs pensionsåldern med tre månader per år, tills den är 65.

Om du är född mellan 1962 och 1964 är din lägsta pensionsålder 65 år. Om du är född 1965 eller senare är din pensionsålder bunden till den förväntade livslängden.

ANNONSER