Hur mycket betalar jag i skatt på min pension?

22.06.2017 kl. 14:38

Storleken på beskattningen av pensionsinkomsten påverkas av en rad faktorer, t ex i vilken kommun du bor och om du hör till församlingen eller inte.

En genomsnittlig pension i Finland uppgick 2016 till 1632 euro per månad. Enligt Skattebetalarnas centralförbund betalar en finländsk pensionär 2017 i genomsnitt 18,8 procent i skatt på en pension som är 1667 euro (brutto)  per månad.

I Skattebetalarnas centralförbunds tabell kan du enkelt utläsa hur hög din skatteprocent blir. (tabellen finns endast på finska)

ANNONSER