Välkommen till Svenska pensionärsförbundet

Nyheter

Välfärd utan resurser?

Vi pensionärer har tagit del av tjänstemännens vid Österbottens välfärdsområde förslag till anpassningsprogram i budgeten för nästa år. 30 miljoner euro ska skäras ned i vården. Vi har haft tillfälle att ge in våra åsikter om anpassningsprogrammet till välfärdsområdet senast 8 november. 
14.11.2023 kl. 10:47

Stöd för God Tid

God tid är en uppskattad medlemsförmån för SPF:s medlemmar. Enligt förbundsmötet senaste höst går den på förlust och därför beslöt höstmötet att minska antalet nummer från 10 under 2022 till 9 under 2023, delvis på grund av Postens prisförhöjning senaste år.
15.08.2023 kl. 11:10

Det behövs ett nationellt program mot pensionärsfattigdomen

Snart samlas ett antal politiska partier för att skriva ett regeringsprogram för de kommande fyra åren. Vi vill sända en hälsning till partierna om vikten att ta med skrivningar om äldrepolitiken. Det är avgörande för äldres livskvalitet att vi kan se att regeringen värnar om just vår trygghet.
18.04.2023 kl. 12:55

Mångas sista tid är nu!

Hundratals människor lever idag helt beroende av en vårdande personal. Deras sista tid är nu och det är viktigt att de får en värdig och god vård, som ett tack från det samhälle de byggt upp för vår nästa generation. 
03.02.2023 kl. 09:28

FPA:s fullmakter en invit till gängen

Folkpensionsanstalten (FPA) har publicerat instruktioner om hur man kan befullmäktiga andra personer att sköta deras FPA-ärenden. Detta är gjort på 14 språk, fem inhemska (finska, svenska och tre samiska) samt nio utländska språk, inklusive ryska och ukrainska. 
12.12.2022 kl. 09:57

Solidaritet i vardagen – höj de lägsta pensionerna

I dessa tider med stigande mat-, el- och bränslepriser känner vi pensionärer en stor oro för hur vi ska klara ekonomin. En ljuspunkt är att arbetspensionsindexet stiger med ca 6,8 % jämfört med år 2021 vilket ger en rejäl höjning på pensionen.
27.10.2022 kl. 07:59
 

Till tidningen 

 

God Tid 4/2024

Läs God Tid
som e-tidning

God Tid 4/2024 delas ut den 3 juni. Du som är medlem i en av våra pensionärsföreningar kan redan nu läsa den som e-tidning. Det krävs inloggning för att läsa tidningen.

Läs mer om hur du skapar ditt användarkonto här.

 

Krysset
 

GOD TID Debatt

Aktuellt i media

”Min 94-åriga mor blir tvungen att flytta”

ÅBO UNDERRÄTTELSER
12.04.2024 kl. 07:42

”Rör inte de allra lägsta pensionerna”

SVENSKA YLE
09.04.2024 kl. 14:18

Samarbetspartners

 

ANNONSER