Medlemsansökan

För att ansluta dig till någon av Svenska pensionärsförbundets medlemsföreningar, vänligen kontakta en förening nära dig, eller fyll i formuläret.

Ange vilken förening du vill ansluta dig till. Om du inte just nu vill ansluta dig till en förening, men vill stöda Svenska pensionärsförbundets verksamhet, skriv "Stödmedlem" i stället för en förenings namn. För medlemsavgiften 50,00 € för understödande medlemmar kan du delta i verksamheten på förbundsnivå (resor, kurser, seminarier m.m.) och får tidningen God Tid. Vi skickar dig ett inbetalningskort. Observera att föreningarnas medlemsavgifter i allmänhet är lägre än avgiften för understödande medlemmar.

Skriv siffran 5 med bokstäver:

ANNONSER