Till SPF-föreningarnas styrelser om coronasituationen

Flera föreningar har haft kontakt och bett om åsikter från förbundets ledning om hur föreningarnas verksamhet skall ordnas nu under hösten. Viruset finns ju kvar i samhället, och fastän antalet fall i vårt land är få, så har en ökning skett den senaste tiden.

Svaren på frågan är i huvudsak fyra:

 1. Förbundet kan inte ha andra rekommendationer än dem som myndigheterna gett. Vi skall följa dem, hålla avstånd, sköta hygienen och agera enligt de andra rekommendationerna. Vi kan ordna möten på det sätt som myndigheterna förordar. Vi kan också vara aktiva på många andra sätt. Vi kan ringa, sända brev och epost, besöka varandra, gå på promenader tillsammans, spela boule osv. Bara vi följer rekommendationerna. Se bilaga.
   
 2. Vi skall använda vårt eget förstånd och följa med hur läget förändras. På många orter har antalet smittade varit mycket få, på en del orter har ingen smittats alls. Då är ju isoleringen till ingen nytta. När verksamheten planeras är det viktigt att följa med hur nya fall registreras. Sådana presenteras regionvis och inte kommunvis, men om nya fall inte noterats på en tid i regionen så vet man ju att risken att smittas är liten.
  På THL:s hemsida finns information också kommunvis. Länken till THL finns här: Gå in på den, så kan ni se hur läget är i er kommun. Försiktighet kan ändå vara en dygd, och ingen vill ju att smittan sprids från ett möte i en pensionärsförening.
   
 3. Vi skall fortsätta att måna om varandra. De flesta av oss är sociala, vi vill träffas och umgås med andra. Ensamheten är ett problem bland pensionärerna, och det problemet har vuxit under coronatiden. Nu är besök på äldreboenden möjliga i de flesta kommuner, och ett besök från oss, som är rörliga, hos en vän i dennes hem eller på ett boende är oftast mycket uppskattat och kan höja livskvaliteten hos båda, åtminstone för en stund.
   
 4. Om vi känner av andra hälsoproblem skall vi söka oss till läkare som vi skulle ha gjort om inte coronan fanns. Fortfarande gäller huvudregeln att vår hälsa skall vi sköta också under undantagstider som nu. Med en tidig diagnos är det lättare att bota krämpor och sjukdomar.

Vi skall fortsätta att leva så normalt som möjligt inom de ramar som myndigheternas rekommendationer ger oss. Med samma vilja till verksamhet som föreningarna normalt visar, skall det också gå att hitta på verksamheter som omständigheternas begränsningar medger.

 

OLE NORRBACK                                                        BERIT DAHLIN                                                         

förbundsordförande                                               verksamhetsledare

Nyttiga länkar om coronasituationen

Här publicerar  Svenska pensionärsförbundet ett urval av viktiga länkar som kan hjälpa föreningarna i planeringen av höstens verksamhet.

Förbundet publicerar endast länkar som leder till behöriga myndigheter som ger anvisningar om hanteringen av coronasituationen.

Om du hittar fel i länkarna kontakta Svenska pensionärsförbundet (kansliet@spfpension.fi).

Offentliga tillställningar

Under vilka omständsigheter kan offentliga tillställningar? (regionförvaltningsverkets anvisningar)

Anvisningar om förhindrande av coronasmitta i samband med offentliga tillsställningar (Undervisningsministeriet och THL)

Användning av ansiktsmask

THL:s anvisningar för användning av ansiktsmask (THL)

Coronainformation (sjukvårdsdistrikten)

HUS om coronavirus (Gäller Nyland och Helsingfors)

Vasa sjukvårdsdistrikt (Gäller Österbotten)

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Ålands hälsa och sjukvård

Soite (aktuellt om coronaläget i Karleby och Mellersta Österbotten)

 

Till dig som är förtroendevald

Svenska pensionärsförbundet är en politiskt obunden pensionärsorganisation i Finland. Pensionärsförbundet har medlemsföreningar runtom i Svenskfinland samt på språköarna och på Åland.

I vår organisation arbetar hundratals pensionärer i olika förtroendeuppdrag med att tillvarata pensionärernas intressen. De arbetar i den landsomfattande organisationen, på regional nivå och lokalt.

Dessa sidor hjälper dig som är förtroendvald att hitta den information du behöver för att sköta ditt uppdrag. Bekanta dig med innehållet genom att klicka på innehållsboxarna ovan.

Du kan höra av dig med syn punkter på hur vi ska förbättra vår information genom att kontakta verksamhetsledare Berit Dahlin.

Vill du veta mer om hur Svenska pensionärsförbundet fungerar så kan du läsa mer i våra viktigaste styrdokument.

Vår ståndpunkt

Svenska pensionärsförbundet ger varje år en rad yttranden till olika myndigheter. Ofta handlar det om att olika ministerier vänder sig till förbundet för att höra vår åsikt i samband med beredningen av nya lagar.

Svenska pensionärsförbundet uppvaktar också med jämna mellanrum riksdagsgrupperna.

Ibland förenar vi våra krafter med landets övriga stora pensionärsorganisationer och uttalar oss gemensamt i Pensionärsförbundens intresseorganisations (PIO)  namn. På finska använder PIO förkortningen EETU.

Du hittar våra yttranden samlade under följande länk:

Yttranden

ANNONSER