Till dig som är förtroendevald

Svenska pensionärsförbundet är en politiskt obunden pensionärsorganisation i Finland. Pensionärsförbundet har medlemsföreningar runtom i Svenskfinland samt på språköarna och på Åland.

I vår organisation arbetar hundratals pensionärer i olika förtroendeuppdrag med att tillvarata pensionärernas intressen. De arbetar i den landsomfattande organisationen, på regional nivå och lokalt.

Dessa sidor hjälper dig som är förtroendvald att hitta den information du behöver för att sköta ditt uppdrag. Bekanta dig med innehållet genom att klicka på innehållsboxarna ovan.

Du kan höra av dig med syn punkter på hur vi ska förbättra vår information genom att kontakta verksamhetsledare Berit Dahlin.

Vill du veta mer om hur Svenska pensionärsförbundet fungerar så kan du läsa mer i våra viktigaste styrdokument.

Vår ståndpunkt

Svenska pensionärsförbundet ger varje år en rad yttranden till olika myndigheter. Ofta handlar det om att olika ministerier vänder sig till förbundet för att höra vår åsikt i samband med beredningen av nya lagar.

Svenska pensionärsförbundet uppvaktar också med jämna mellanrum riksdagsgrupperna.

Ibland förenar vi våra krafter med landets övriga stora pensionärsorganisationer och uttalar oss gemensamt i Pensionärsförbundens intresseorganisations (PIO)  namn. På finska använder PIO förkortningen EETU.

Du hittar våra yttranden samlade under följande länk:

Yttranden

Nominering av kandidater
i valen vid höstmötet 22.11.2018

Vid höstmötet väljs Svenska pensionärsförbundets ordförande för år 2019 och ordinarie ledamöter och ersättare i styrelsen för mandatperioden 2019-2020 samt revisor och revisorssuppleant i stället för dem som är i tur att avgå. Ordförandemandatet är 1-årigt och styrelsemedlemmarnas mandat är 2-årigt enligt förbundets stadgar.

Valberedningen emotser förslagen inklusive kort CV (max en A4) senast 19.10.2018 till valberedningskommitténs ordförande Magnus Diesen, tel 040 5006540 eller per post på adressen Svenska pensionärsförbundet rf, Valberedningskommittén, PB 129, 00101 Helsingfors.

Läs hela brevet från valberedningen här:

ANNONSER