Vilken kurs anmäler du dig till?
Resorna till kursplatsen betalas av deltagaren. De antagna får en skriftlig bekräftelse för kursen. Tillkommer tillägg för enkelrum 26 €/dygn.
Har du tidigare deltagit i motionsutbildning:
Är du med i någon motionsgrupp?
Vem är arrangör?
Leder du en motionsgrupp?
Vem är arrangör?
Är du intresserad av att börja eller fortsätta leda en motionsgrupp?
Jag önskar enkelrum (26€/dygn)
Genom att anmäla dig godkänner du att de uppgifter du fyllt i används av arrangörerna och Lehmiranta för kursen och de till ändamål som krävs för att reservera en plats för dig och för att rapportera till finansiärer. Uppgifterna delas inte med någon annan tredje part och uppgifterna förstörs efter att de inte behövs för här beskrivna ändamål.
Skriv siffran 10 med bokstäver:

ANNONSER