GOD TID

Svenska pensionärsförbundets medlemstidning heter God Tid.  Du som är medlem i någon av pensionärsförbundets medlemsföreningar på fastlandet får tidningen som medlemsförmån.

De åländska föreningarna har ett avvikande arrangemang och deras medlemmar får God Tid mot en exra avgift. Ta kontakt med den egna föreningen om du vill ha tidningen..

God Tids uppgift är att inspirera till ett aktivt pensionärsliv genom

  • artiklar om intressanta personer, kultur, hälsa, resor m.m.
  • aktuell och lättfattlig information om samhällsfrågor, ekonomi och sociala rättigheter
  • att granska kommuners, välfärdsområdens och andra myndigheters beslut och agerande inom vård, omsorg och andra områden som är viktiga för pensionärer
  • att orientera om SPF:s centrala verksamhet och vad som händer i distrikt och föreningar
  • att publicera annonser som vänder sig till en mogen läsekrets.

ANNONSER