GOD TID

Svenska pensionärsförbundets medlemstidning heter God Tid.  Du som är medlem i någon av pensionärsförbundet medlemsföreningar på mfastlandet får tidningen som medlemsförmån. De åländska föreningarna har ett avvikande arrangemang och medlemmar som inte får God Tid, men vill ha den ombeds kontakta den egna föreningen.Tidningen utkommer med nio nummer per år.

Tidningens uppgift är att inspirera till ett aktivt pensionärsliv genom

  • artiklar om intressanta personer, kultur, hälsa, studier m.m.
  • aktuell och lättfattlig information om samhällsfrågor, ekonomi och sociala rättigheter
  • att granska kommuners och statliga myndigheters beslut och agerande inom vård, omsorg och andra områden som är viktiga för pensionärer
  • att orientera om SPF:s centrala verksamhet och vad som händer i distrikt och föreningar
  • att publicera annonser som vänder sig till en mogen läsekrets.

Intervjun

En sjöbjörn med gröna fingrar

Den 28 september är det 25 år sedan Estonia sjönk. Esa Mäkelä, pensionerad sjökapten bosatt i Dragsfjärd, var befälhavare på M/S Silja Europa 1994. Det var han som ledde räddningsoperationen ute till havs den där ödesdigra natten.Läs mera »
26.09.2019 kl. 12:30

Fick inte plus och minus att gå ihop

Inga Skott i Vasa kan inte tåla orättvisor. Inte när de drabbar henne själva, men allra minst när de drabbar hennes medmänniskor. En särskilt utsatt grupp är de äldre kvinnor stannat hemma och tagit hand om hem och barn för att mannen ska kunna satsa fullt ut på sitt arbete.Läs mera »
16.08.2019 kl. 07:27

ANNONSER