Ledare

Ett förbund i kulturens tjänst

LEDARE #7 Kultur är ett mångtydigt ord. Enligt mitt lexikon betyder ordet ”andlig och materiell odling”. Ordet står också för bildning. Uppfattningarna är många om vad kultur är och borde vara.Läs mera »
Ole Norrback
07.10.2016 kl. 08:00

Enkla svar på svåra frågor – finns de?

Ledare # 6 Inte ens svaret på rubrikens fråga är enkelt. ”Knappast” eller ”sällan”, är väl de mest täckande svaren, men de är ju inte enkla eller entydiga. Som absolut svar är ordet ”aldrig” inte långt borta från sanningen, men ändå inte helt sant. Läs mera »
Ole Norrback
02.09.2016 kl. 07:33

Verksamhetsledaren

Fler glada pensionärer med i vårt förbund

En liten arbetsgrupp har utarbetat en ny medlemshandbok för Svenska pensionärsförbundet. Den kommer ut i höst. Handboken innehåller korta och praktiska råd om vad man ska tänka på innan man sätter igång.  Varför behövs nya medlemmar?Läs mera »
Anita Ismark, I viceordförande
16.08.2019 kl. 07:22

AlandicaDebatt är årets hetaste sommararena

9-11 juni ordnas AlandicaDebatt på Åland, en svenskspråkig sommararena för finländska och nordiska samhällsfrågor. Temat för årets arena är Framåt. Läs mera »
Berit Dahlin, verksamhetsledare
07.06.2019 kl. 08:17

ANNONSER