Ledare

Tillsammans

Få saker var bättre förr, men en del var faktiskt det. Samhörigheten, gemenskapen var starkare. Mänskorna var knappast ädlare, men nödvändigheten skapade dygden. Alla klarade sig bättre, ju mera man gjorde tillsammans.Läs mera »
Ole Norrback, förbundsordförande
16.08.2019 kl. 07:20

Ännu en bild av oss

Vart tredje år frågar pensionärsförbunden ca 1000 personer i åldern 55 – 84 år om deras syn på livet som pensionär. Opinionsmätningar är aldrig exakta, och man kan ju få det svar man vill ha om man frågar rätt. Motstridiga tolkningar är också möjliga. Trovärdigheten ökar emellertid nog och förändringar i åsikterna blir tydligare när samma frågor upprepas vart tredje år.Läs mera »
Ole Norrback, förbundsordförande
07.06.2019 kl. 07:07

Verksamhetsledaren

Sluträknat på räknesticka

I fjolårets sista nummer av God Tid efterlyste jag läsarnas medverkan i att hitta på föremål, som inte mera existerar, dels för att man kommit på nya, effektivare lösningar, dels för att de inte mera behövs, helt enkelt.Läs mera »
Markus West
01.02.2016 kl. 10:56

​Pensionärerna som förtroendevalda

Den sistnämnda målsättningen förverkligas inom förbundet genom tillsättande av olika förtroendeorgan som förbundsstyrelse, kommittéer och arbetsgrupper. Sammanlagt är drygt 40 pensionärer från olika regioner i Svenskfinland engagerade i förtroendeorganen.Läs mera »
Markus West
01.02.2016 kl. 10:54

ANNONSER