Vår underbara digitala värld?

03.05.2019 kl. 23:59
Den tekniska utvecklingen kan sällan stoppas. Däremot skall den styras, så att den inte styr oss. Datatekniken påverkar vårt dagliga liv om vi vill det eller inte. Den ger oss enorma möjligheter, men är också ett hot på många plan. Som allt annat skall den användas med förstånd.

Ledare_#_1_Tekniska lösningar inom äldreomsorgen utvecklas hela tiden. Många av dem är utmärkta, andra är problematiska och en del skall man säga nej till. 

För den som bor ensam är det tryggt att veta att man med en knapptryckning vid behov kan be om hjälp. Eldsvådor hos äldre uppstår ofta när spisen glömts på. Teknik, som stänger spisen till exempel  efter en viss tid är en bra lösning. 

När minnet sviktar, och det händer vem som helst, kan både nycklarna och telefonen finnas inne i hemmet och vi själva stå utanför dörren. Ett alarm som slår på när dörren öppnas kan påminna om att nycklarna och gärna telefonen skall tas med. En liten GPS-sändare fäst vid till exempel nyckeln gör det lätt att hitta oss när vi gått vilse. Tekniska lösningar, som hjälper oss och gör vardagen tryggare, skall vi välkomna, och de är många.

Det låter som tjat, men vi skall lära oss att använda datorn, speciellt av två orsaker. En orsak är att det blir allt svårare att nå myndigheter och företag på traditionellt sätt. 

Den andra orsaken är att det är så lätt att idag umgås med vänner, barn och barnbarn över nätet. Grundläggande kunskaper räcker långt. När vi får svårare att röra på oss kan vi fortsätta att vara sociala över nätet och därmed minska ensamheten. Vårt förbund har under några år skolat handledare i föreningarna, som hjälper oss medlemmar med tekniken. 

Både banker och tidningshus är intresserade av samarbete med oss så att vi får bättre tillgång till deras service. Det är positivt.

Tekniska lösningar, som ersätter mänskliga kontakter bara för att de är billigare, skall vi ifrågasätta. Ensamheten är ett växande problem. Orsakerna är många, och makthavarnas åsikter om att vi skall bo kvar i vår bostad allt längre, är en orsak. Ingen av oss vill umgås med en robot, vi är alla sociala varelser, som vill se och umgås med andra. 

Teknik, som kränker oss som mänskor skall inte användas. Till exempel kameror i hemmet, som registrerar hur vi rör oss skall vi starkt ifrågasätta. De kan motiveras med att de ökar trygghet, men de är ett mycket tveksamt argument. Gränsen för tekniska lösningar skall gå så att vårt mänskovärde aldrig får kränkas.

Tekniken har också gett ”skurkar” större möjligheter att nå oss. 

För många äldre är telefonförsäljningen ett otyg. Den som sällan träffar andra, är glad över varje telefonsamtal. 

Försäljare med välsmort munläder har lurat många pensionärer att köpa saker de aldrig behöver. Ett köp över telefon borde bekräftas efteråt skriftligen. Klarar inte handeln av den självsaneringen går det att lagstifta. 

Nu sköts inte ens all telefonförsäljning av mänskor, utan av robotar. Skam i kroppen tycks ibland vara en bristvara.

De flesta av oss har säkert fått falska meddelanden i telefonen eller i datorn. När okända närmar sig gäller det att se upp. Seriösa företag och myndigheterna ber aldrig om uppgifter om till exempel våra lösenord. Skurkar är i farten när någon frågar om dem. 

Då och då får vi alarmrapporter om att äldre mänskor blivit lurade. Det kan behövas internationella avtal, men det borde bli mycket lättare att spåra de oseriösa och direkt kriminella avsändarna. 

Mycket är bra med ny teknik, men vi måste bli mycket bättre på att få bort avarterna.

Ole Norrback, förbundsordförande

ANNONSER