Ta vaccinet och ställ upp i valet

29.01.2021 kl. 07:41
Ett nytt år brukar börja med goda föresatser. Vill man se dem förverkligade är det klokt att välja med omtanke. Att lova att ta vaccinet mot covid-19 och att ställa upp i kommunalvalet kan vi förverkliga. De är goda föresatser också därför att konsekvenserna av vårt agerande påverkar så många andra.


Livet är fullt av risker, också om vi sällan tänker så. Det är inte riskfritt att ge sig ut i trafiken, att bli opererad också för små åkommor eller att ta vaccin. Ändå ger vi oss ut i trafiken eller låter oss bli opererade, därför att vi anser att alternativen är så mycket sämre, om vi ens tänker på dem. Liksom de flesta mediciner kan också vaccinen ha negativa biverkningar. I instruktionerna i nästan alla medicinförpackningar finns eventuella biverkningar listade. Ändå tar vi medicinerna därför att vi litar på att de som ger oss medicinerna gör det för vårt eget bästa. Avsikten med både mediciner och vaccin är att bota. Skillnaden är att medicinerna botar när vi redan drabbats, vaccinet är preventivt och hindrar oss från att drabbas. 
Den som tvekar att ta vaccinet måste jämföra risken att drabbas av covid-19 med i värsta fall ödesdigra konsekvenser eller att drabbas av eventuella biverkningar av vaccinet. Det valet är rimligen enkelt. Man kan dö av covid-19, i synnerhet i vår ålder, sannolikheten att dö av vaccinet måste vara oerhört mycket mindre, om den ens finns. Genom att ta vaccinet hindrar vi också att viruset sprider sig. Så visar vi samtidigt omtanke om andra, inte bara om oss själva.
Vaccinet är medlet för att kunna återgå till ett mera normalt liv. När tillräckligt många är vaccinerade kan vi ju på nytt komma igång med verksamheten i föreningarna och i förbundet. Många av oss har längtat efter att få träffas på möten, sjunga tillsammans, krama varandra eller överhuvudtaget bara umgås med varandra, omaskerade och direkt. Så för vårt eget och andras bästa tar vi vaccinet.

Kommunernas uppgifter minskar med ungefär hälften om vården som planerat flyttas till regionerna. Trots det har kommunerna fortfarande många uppgifter som berör också oss gamla, och också beslut som fattas på annat håll, men rör lokalsamhället vill kommunerna naturligtvis påverka. De folkvalda i kommunens fullmäktiga fattar de viktigaste besluten som berör oss. Därför är det viktigt att fullmäktige är representativt så att olika generationer, intressen, åsikter och värderingar kan höras. För att pensionärernas åsikter skall höras och noteras måste det finnas pensionärer bland de folkvalda.
Äldreråden är ju lagstadgade och finns i alla kommuner, men de har inga lagstadgade uppgifter. Det är en svaghet. Äldreråden borde systematiskt höras i frågor som är viktiga för pensionärerna. Så sker i en del kommuner men inte i alla. Äldreråden kan ändå aldrig bli annat än rådgivande organ, eftersom det slutliga ansvaret för besluten och verksamheten i kommunen finns hos de folkvalda i fullmäktige.

Alla partier vill ha kandidater och de tar gärna emot förslag. Det är klokt om vi nu är aktiva i vår krets och föreslår duktiga aktiva pensionärer. Sådana är det ju verkligen ingen brist på. Med sin livserfarenhet kan ju dessutom invalda pensionärer stöda yngre och överhuvudtaget stå för en helhetssyn på hur kommunen bör utvecklas. Vi är en resurs, som kunde utnyttjas mycket mera, också i kommunerna. 
Så ta vaccinet och ställ dej själv till förfogande eller föreslå någon annan som kandidat i kommunalvalet.


 

Ole Norrback, förbundsordförande

ANNONSER