De äldres vecka lyfter fram IT-kunskap

07.10.2016 kl. 05:40
Verksamhetsledaren #7 Denna vecka firar vi De äldres vecka med ett mångsidigt utbud av aktiviteter runtomkring i Svenskfinland. I början av veckan inföll den nationella SeniorSurf-dagen som också uppmärksammats på många håll och kanter.

Syftet med dagen är att erbjuda äldre personer en möjlighet att bekanta sig med datateknik och internetvärlden. 
På förbundets kansli i Helsingfors har det blivit en tradition att hålla Öppet hus under SeniorSurf-dagen och ge pensionärerna en möjlighet att komma och diskutera saker som bland annat säkerhetskopiering, surfvanor och datorskötsel. Pensionärerna har också uppmanats att ta med egen dator, smarttelefon eller surfplatta.

Centralförbundet för de gamlas väl ger årligen ut en informationsbroschyr inför De äldres dag och De äldres vecka. Årets broschyr går under namnet Lust att lära sig. Speciellt lyfts den allt snabbare digitaliseringen upp. Enligt undersökningar finns det fortfarande nästan 500 000 pensionärer över 65 år som inte använder datateknik. Samtidigt visar en undersökning som försäkringsbolaget Ilmarinen utfört bland 62-68-åringar att nyblivna pensionärer använder nätet flitigt. Nästan alla nypensionerade (99%) har tillgång till dator, smarttelefon eller pekdator. De flesta som svarat tror också att användningen av apparaterna blir ännu lättare i framtiden och största delen, 81 procent, tror att de också kommer att börja använda ännu mer nät- och mobiltjänster. 
Av de nypensionerade har 97% procent använt elektroniska tjänster för bank- och försäkringsärenden. Över 90 procent har svarat att de helst sköter sina bank- och försäkringsärenden på nätet. Bara 3 procent vill sköta sina ärenden i ett kontor. Den viktigaste orsaken till att använda elektroniska tjänster uppges vara att de är lätta och sparar tid.  
Det som bekymrade mest var datasekretessfrågorna, hela 84 procent uppgav det som största oro. Kvinnorna var mer bekymrade över att samhället blir tekniskt. 

Det framkom också i undersökningen att de nypensionerade är ivriga och vill lära sig att använda nya tjänster på nätet, men de önskar praktisk handledning så att de kan använda alla apparater på så mångsidigt sätt som möjligt. Man framför också önskemål om att apparaterna kunde vara enklare och också förmånligare.
Finland har överlag ett stort försprång vad beträffar digitaliseringen jämfört med många andra länder. I en nyligen publicerad rapport från World Economic Forum där man rankat 139 länder efter förmågan att ta till sig och utnyttja ny informations- och kommunikationsteknologi placerar sig Finland på andra plats, Sverige på tredje plats och Norge på fjärde plats, medan Danmark kommer på elfte plats och Island på sextonde plats. Listan toppas av Singapore.
Vad beträffar infrastruktur och nätanvändning är Norge bäst i världen. Finland i sin tur är bland de bästa på kompetens och utbildning och rankas högst av alla länder vad gäller att få ut ett ekonomiskt resultat av investeringarna inom informations- och kommunikationsteknologin.

Inom Svenska pensionärsförbundet är informations- och kommunikationsteknologin ett högt prioriterat område. För att förverkliga detta har förbundet tillsatt en IT-kommitté med förtroendevalda från alla regioner som sammankommer regelbundet för att planera, diskutera och utvärdera förbundets IT-verksamhet. Vårt mål är att lära så många som möjligt att använda datorer, smarttelefoner och pekdatorer. Det förverkligas i samarbete med frivilliga IT-handledare, IT-kontaktpersoner, webbansvariga och webbredaktörer i föreningarna. För koordineringen av förbundets IT-arbete denna höst ansvarar Peter Nyman. Ta gärna kontakt med Peter per epost, peter.nyman@spfpension.fi eller tfn 020 72888 17 beträffande IT-problem, IT-workshops och IT-föreläsningar!
Berit Dahlin
verksamhetsledare

Berit Dahlin

ANNONSER