Låt dig inspireras av förbundets motionskampanj

23.02.2018 kl. 07:14
Verksamhetsledaren #2 Ett av Svenska pensionärsförbundets mål är att inspirera pensionärerna att motionera och höstmötet beslöt därmed enhälligt i november att förbundet ordnar en motionskampanj och ett förbundsmästerskap i boule under året.


Årets motionskampanj startar 1 mars och pågår ända till 31 maj. Man kan räkna alla former av motion till godo som till exempel promenader, stavgång, skidåkning, slalom, joggning, simning, vattenlöpning, vattengymnastik, cykling, motionscykling, bowling, boule, boccia, petanque, tennis, badminton, dans, gymnastik, konditionssal...
För varje 30 minuters prestation får man 1 poäng. Ju längre tid man motionerar desto fler poäng! 

Åldrande innebär att muskelstyrkan, rörelseförmågan, balansen och koordinationen förändras. Genom regelbunden motion och träning kan man behålla så mycket som möjligt av sin fysiska kapacitet. Fördelarna med motion är många, men en av de allra viktigaste är att motion ger kraft att orka i vardagen. Inaktivitet, stillasittande, påskyndar åldrandeprocessen, medan aktivitet gör att man åldras långsammare.  
I detta nummer av tidningen finns en motionskupong som man antingen kan klippa ur eller kopiera. Kupongen kan också fås från förbundets kansli, kansliet@spfpension.fi, tfn 040 5780415 eller laddas ner från förbundets webbplats, www.spfpension.fi. Kupongen kan också hämtas direkt från förbundets kansli på Annegatan 25 A, vån 3 i Helsingfors.
Den ifyllda kupongen returneras per post till Svenska pensionärsförbundet, PB 129, 00101 Helsingfors eller sänds in per e-post, kansliet@spfpension.fi senast 8.6. 

Bland alla som returnerat kupongen utlottas en kryssning för två personer på förbundets Seniorskepp som går av stapeln 5-7.11 samt tio motions- och hälsoprodukter.
Namnen på de 20 mest aktiva motionärerna publiceras i God Tid nr 6.
Förbundets boulemästerskap kommer att ordnas 22.8 i Jakobstad på Segelsundsplanen. Som lokal värd för mästerskapen står Pensionärsklubben Milstolpen. Planeringen är i full gång och vi hoppas att så många föreningar som möjligt kommer att delta. 
För närmare information kontakta verksamhetsledaren, berit.dahlin@spfpension.fi eller tfn 040 5780248.
Berit Dahlin
verksamhetsledare

Berit Dahlin

ANNONSER