Fler glada pensionärer med i vårt förbund

16.08.2019 kl. 07:22
En liten arbetsgrupp har utarbetat en ny medlemshandbok för Svenska pensionärsförbundet. Den kommer ut i höst. Handboken innehåller korta och praktiska råd om vad man ska tänka på innan man sätter igång. 
Varför behövs nya medlemmar?
En förening tynar bort om den inte får nya medlemmar. Det positiva med nya medlemmar är att de tillför föreningen nya idéer och nya tankar. Nya medlemmar har också med sig nya nätverk av vänner och bekanta.
Ett stort problem i vår tid är att människor känner sig så ensamma. Svenska pensionärsförbundets medlemsföreningar kan råda bot på pensionärers ensamhet och göra tillvaron meningsfull med gemenskap och glädje. En förening där man trivs, som syns och hörs på orten med trevliga evenemang, lockar till sig nya medlemmar. En förening som har en god image får lättare fler medlemmar. 
Förena nytta med nöje
Svenska pensionärsförbundet har en aktiv intressebevakning av olika problem och frågor i samhället som berör pensionärerna. Det är därför viktigt att alla pensionärer är organiserade i förbundets medlemsföreningar för att dra nytta av detta arbete. Ett stort antal medlemmar ger också en större tyngd åt förbundet vid olika förhandlingar.
Mål, plan och tidtabell
Börja alltid med att göra upp en plan för rekryteringen av nya medlemmar. Om föreningen går in för att ordna en medlemsrekryteringskampanj, är det viktigt att göra upp en plan för kampanjen. På det sättet blir arbetet strukturerat och styrelsen vet vad som ska ske, i vilken ordning och vilka som har ansvar för olika uppgifter. Rekryteringsplanen kan bestå av följande rubriker: målsättning, tillvägagångssätt, tidtabell och uppföljning.
Personlig kontakt
Personlig kontakt med potentiella medlemmar är oftast avgörande för beslutet att bli medlem. Det här gäller oberoende av om föreningen har en pågående medlemsrekryteringskampanj eller inte. Den personliga kontakten kan ske som personliga samtal per telefon eller med hjälp av sociala medier. Även om man inte genast får ett positivt svar, så är ändå den första kontakten gjord och personen ifråga blir medveten om föreningen. För att komma i kontakt med eventuella nya medlemmar kan föreningen delta i olika marknader och andra så kallade jippon, där en stor mängd människor samlas.
Utskick av rekryteringsbrev
När föreningen har beslutat att genomföra en rekryteringskampanj riktad till många potentiella nya medlemmar är utskick av medlemsrekryteringsbrev en bra metod. Till rekryteringsbrevet kan bifogas det senaste exemplaret av förbundets medlemstidning. Extra nummer av tidningen kan på förhand beställas från förbundskansliet eller av God Tids chefredaktör. Sådant som föreningen kan  berätta om i brevet är vilken nytta man har av att vara medlem i föreningen och om föreningens evenemang samt föreningens kontaktuppgifter. Kom ihåg att nämna att brevet kommer att följas upp med en kontakt från föreningen.
Sociala medier och tips
I handboken finns råd om hur man kan använda sociala medier på bästa sätt för att berätta om föreningens evenemang och för att få nya medlemmar. På Svenska pensionärsförbundets webbplats och i handboken finns också tips på olika verksamhetsformer.
Det är viktigt att göra en uppföljning av rekryteringens resultat. Efter att man har sänt ut ett antal brev, hållit kontakt via telefon eller gjort besök.
Hur många blev medlemmar? Vad gick bra och vad gick mindre bra?
Nyckelordet är tillsammans. När man har blivit pensionär vill man gärna ha den gemenskap med arbetskamrater och vänner som man har fått under sitt yrkesverksamma liv. Tillsammans med andra pensionärer kan man återskapa gemenskapen med både gamla och nya vänner. 
Arbetsgruppen önskar pensionärsföreningarna lycka till med att fånga upp nya medlemmar!
Anita Ismark
I viceordförande i
Svenska pensionärsförbundet
Anita Ismark, I viceordförande

ANNONSER