Viktigt att röra på sig även i undantagstider

25.03.2020 kl. 14:13
I skrivande stund råder undantagsförhållanden i landet och regeringen har gett anvisningar om att personer över 70 år bör undvika kontakter med andra personer i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det oerhört viktigt att ta hand om sin hälsa i en tid som denna.

Svenska pensionärsförbundet uppmanar alla att röra på sig, utomhus eller inomhus.

Åldrande innebär att muskelstyrkan, rörelseförmågan, balansen och koordinationen förändras. Genom att röra på sig får man starkare hjärta och förbättrad kondition, minskad risk för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, starkare muskler och ökad rörlighet i lederna, minskad risk för benskörhet, förbättrad balans och koordination, sömnkvaliteten förbättras, övervikt och fetma förebyggs, men framförallt ökar välbefinnandet och man får bättre motståndskraft.

Förbundet uppmanar alla att delta i den årliga motionskampanjen som startar 1 april och pågår till 31 maj.

Alla former av motion räknas som du kan utöva tryggt utan att utsätta dig själv eller andra för risken att smittas av coronaviruset, till exempel promenader, stavgång, cykling, motionscykling, joggning, gymnastik, karantändans, trädgårds- och skogsarbete.

För varje 30 minuters prestation får man 1 poäng. Ju längre tid man motionerar desto fler poäng!

I detta nummer av tidningen finns en motionskupong som man antingen kan klippa ur eller kopiera. Kupongen kan också laddas ner från förbundets webbplats, www.spfpension.fi/motion. Ni kan också beställa den från förbundets kansli, kansliet@spfpension.fi eller tfn 040 5780415.

Returnera den ifyllda kupongen till Svenska pensionärsförbundet, PB 129, 00101 Helsingfors senast den 8 juni. Bland alla som returnerat kupongen utlottas en kryssning för två personer med Svenska pensionärsförbundet.

De 20 mest aktiva motionärerna får motions- och hälsoprodukter.

På förbundets webbplats finns också en motionskalender för äldre som utarbetades 2018 i samarbete med Finlands Svenska Idrott, se www.spfpension.fi/motion. Ifall ni behöver hjälp med att komma igång med motionskalendern kan ni kontakta vår it-stödperson Andreas Höglund, andreas.hogland@spfpension.fi, tfn 040 592 1390.E

 

Berit Dahlin, verksamhetsledare

ANNONSER