Det är viktigt att äldre personer inte smittas av coronaviruset

06.06.2020 kl. 07:44
I Finland har vi jämförelsevis mycket få dödsfall beroende på covid 19 infektion. Det här har varit möjligt genom att regeringen handlat tydligt och i rätt tid. Nu när vi fått nya rekommendationer i mera liberal riktning får vi inte slöa till så att vi förstör de goda resultat vi hittills nått. 

Finländarna är ett laglydigt folk, så lydiga att många övertolkat bestämmelserna och inte gått ut alls. Då lider fysiken och den mentala hälsan, som leder till nedsatt motståndskraft. Vi har aldrig kommenderats till isolering hemma, endast informerats om vad som är viktigt för att undvika smitta, fysiskt avstånd och god handhygien. Regeringen kunde ha varit skickligare i sitt ordval vid informationen så att isoleringsbeteendet inte uppkommit. Men, som ni ser i ministeriets pressmeddelande nertill är rekommendationerna till för att spara liv för de mest sköra, 70+ och personer med riskdiagnoser. I åldersspannet 70 – 79 år är risken ungefär 150-faldig och vid 80+ är risken 300 gånger större än för befolkningen i snitt.
Det här är äkta omtanke från myndighetshåll, inte åldersdiskriminering.
Ändå är det så att en överviktig soffpotatis har större risk att bli svårt sjuk än en frisk 70-åring med god fysisk kondition. Sunt förnuft behövs alltså vid tolkningen av rekommendationerna.
I det följande citerar jag ordagrant ministeriets pressmeddelande, som jag tycker är tydligt och bra.
Ministeriets anvisningar
”De uppdaterade anvisningarna fokuserar särskilt på hur man tryggt kan hålla kontakt med sina närstående och hur äldre personer kan upprätthålla sitt välmående och sin funktionsförmåga medan undantagsförhållanden råder.
Äldre personer, i synnerhet personer över 70 år, bör undvika att utsättas för coronaviruset eftersom de löper större risk än andra att insjukna allvarligt i coronavirussjukdomen. Detta beror på att kroppens motståndskraft försvagas med åldern. Den äldre befolkningen har också fler underliggande sjukdomar som ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom.
Enligt det omfattande material som Europeiska centret för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) har sammanställt är åldern en betydande riskfaktor. Statistik från Institutet för hälsa och välfärd visar också att majoriteten av de som avlidit av coronavirussjukdomen i Finland har varit över 70 år.
Vad kan jag som äldre person själv göra för att undvika smitta?
Även för äldre personer gäller de allmänna anvisningarna för att minska smittorisken. Det gäller att undvika närkontakt och hålla avstånd till andra människor samt att vara mån om god handhygien.
När du går till matbutiken, apoteket eller hälsostationen ska du vara noga med handhygienen och hålla minst 1–2 meters avstånd till andra människor. Undvik att sköta dina ärenden under rusningstid.
Du kan be om hjälp av dina anhöriga, eller också kan du vända dig till dina grannar eller till kommunen, församlingen eller en förening.
Om du har symtom på luftvägsinfektion ska du undvika närkontakt med andra och kontakta en läkare. Om du insjuknar ska du besöka en läkare eller sjukskötare. 
Sociala relationer viktiga 
Det är viktigt att hålla kontakt med sina anhöriga och vänner också under undantagsförhållandena, till exempel per telefon eller över internet. 
Om man träffas, ska man hålla minst två meters avstånd till varandra. Grannar och närstående är ett viktigt stöd när det gäller att få vardagen att löpa smidigt under undantagsförhållandena.
Besök inte personer som är över 70 år eller andra som hör till en riskgrupp om du har minsta symtom som tyder på luftvägsinfektion. 
Om det är nödvändigt att gå hem till någon som hör till en riskgrupp, ska det ske på ett säkert sätt. Undvik att skaka hand, kramas eller på annat sätt röra varandra mer än nödvändigt. Som besökare ska du skydda munnen och näsan. 
Viktigt med välmående 
Egen aktivitet och att hålla igång sin fysiska, psykiska och sociala förmåga på ett mångsidigt sätt är viktigt för att upprätthålla sitt välmående och sin funktionsförmåga. Alla slags sysslor kan bidra till att upprätthålla välmåendet, till exempel hushållsarbete, bakning, handarbete, läsning eller trädgårdsarbete.
Det är bra att röra på sig varje dag, antingen ute eller inne, till exempel genom att gympa hemma. Kom ihåg att hålla minst två meters avstånd till andra människor när du rör dig ute.
Regelbunden och mångsidig kost och tillräckligt med vätska är alltid viktigt. 
Var speciellt mån om din hälsa. Avboka inte läkarbesök utan en god orsak. Sök också vård om du har en kronisk sjukdom som kräver regelbundna kontrollbesök.”
Ansiktsskydd
Skall vi använda ansiktsskydd? Goda sådana, som används enligt bruksanvisningen, ger ett litet skydd i regioner med relativt stor smitta. I t.ex. Österbotten, där vi för tillfället inte har någon ny smitta, ser jag inget tilläggsvärde i ansiktsskydd om man annars iakttar avstånd och god handhygien. Men, följ med vad myndigheterna säger. Vi kan få nya rekommendationer.
Vi vet att smittorisken är många gånger större inomhus. Då skall vi komma ihåg att partytält, bil och buss är inomhusmiljöer där 70+ inte skall vistas med andra människor annat än i undantagsfall.
50 personer får mötas från och med den 1 juni. Kom då ihåg att hålla skyddsavstånd. Tillställningar på upp till 500 personer är möjliga efter ansökan till regionförvaltningsverket. Då måste man noggrant redogöra för hur man tryggar skyddsavstånden.
Är Boule möjligt? Jo, i små grupper med skyddsavstånd och så att endast en person mäter avståndet till ”lillen”. Ingen palaver nära varann vid knepiga situationer!
Med vänlig sommarhälsning!

Pehr Löv
ordförande i kommittén för intressebevakning och påverkan

Pehr Löv

ANNONSER