Behovet av it-stöd större än någonsin

14.08.2020 kl. 08:25
Återgången till vardagen är i höst antagligen för många annorlunda och fylld av osäkerhet. I föreningen har ni samma funderingar som vi – vad vågar vi planera in, kommer det som vi planerat bli av eller kommer allt att avbokas precis som i våras?

Vi anpassar oss till myndigheternas rekommendationer. Ni kan läsa mer om hur förbundet ser på höstens verksamhet bland annat i Förbundsnytt och på vår webbplats, som finns på adressen spfpension.fi.

Inom it-verksamheten har vi garderat oss genom att ha parallella planer. Den ena planen består av virtuella kurser och seminarier som kan ordnas oberoende eventuella nya begränsningar. Den andra planen består av kurser i små grupper som kan sättas in på kort varsel, när situationen tillåter det. Större it-evenemang, som vi har brukat ordna eller delta i, räknar vi inte med i höst.

An efter att it-kurser och it-seminarier prickas in berättar vi om dem i kalendern på vår webbplats (samma adress spfpension.fi), men de skickas också per e-post till it-personer i föreningarna. Om du inte varit it-aktiv i föreningen men är intresserad att delta är du hjärtligt välkommen med! It-seminarierna som vi ordnar kan också ses i efterhand om du inte kan delta live. De hittas på vår webbplats under ”It” i menyn.

Kom ihåg att det ständigt behövs nya it-kunniga i föreningarna, så om du vill ha meningsfull och rolig sysselsättning är det bara att komma med! It-verksamheten i föreningarna bygger på it-handledare som hjälper andra pensionärer med it-frågor på olika sätt. I dessa tider är det svårare att hjälpa, men samtidigt är behovet större än tidigare. Det behövs bl.a. extra hjälp för medlemmar som ska delta i möten på distans. Dessutom behövs det kontinuerligt personer som sköter föreningens allt mer digitaliserade administration. Det gäller webbsidor, Facebook-sidor, medlemsregister, virtuella möten mm.

Kom ihåg att när föreningen ordnar virtuella träffar så sker det inte för att utesluta dem som inte använder dator. Ingen i förbundet, föreningarna eller it-kommittén önskar se en utveckling med verksamhet som utesluter dem som inte använder dator. Men i dessa tider bör man ta i bruk alla metoder för att nå varandra i föreningen. Det kan handla om att träffas utomhus och hålla säkerhetsavstånd, att ringa varandra, skriva brev, ordna virtuella träffar och vad som helst annat som passar i just er förening. När det är möjligt kommer vi naturligtvis att vilja träffas som förr, men troligen kommer de virtuella alternativen leva kvar och komplettera verksamheten genom att möjliggöra fler träffar och inkludera fler medlemmar som av en eller annan orsak inte kan delta i fysiska möten.

Också på ett personligt plan kan man säga att om du nu har börjat använda dator, smarttelefon eller läsplatta så har du säkert nytta av det i framtiden. Du kan fortsätta använda dem på ett sätt som ger dig glädje även om du återupptar andra aktiviteter. Så kom ihåg att det aldrig är för sent att börja använda dator!

Det är viktigt att så många som möjligt börjar använda är den applikation till smarttelefonen som hjälper hälsovårdsmyndigheterna att bryta smittkedjorna. Appen bygger på att anonymt registrera vilka telefoner (och därmed personer) som befunnit sig i närheten av varandra. När någon testas coronapositiv meddelas de som eventuellt har kommit i kontakt med personen via appen. Appen lanseras av THL i slutet av augusti och det är viktigt att så många som möjligt tar appen i bruk.

Vi kommer i höst att inleda serien av förbundets it-seminarier med att diskutera och presentera användningen av den här nya appen. Du kan delta antingen via vår webbplats, delta i Zoom-mötet eller se den efteråt.

 

 

Robert Riska, it-koordinator

ANNONSER