Ta dig ut i friska luften

25.09.2020 kl. 00:00
Uteaktiviteter står högt i kurs bland Svenska pensionärsförbundets medlemmar i dessa coronatider.

Förbundets Spänst i benen-kurser har också lockat många deltagare från hela Svenskfinland under året. Kurserna har till stor del fokuserat på utomhusmotionens fördelar för äldre och vi hoppas att kurserna sporrar till mångsidig motion i föreningarna.

Förbundet ordnade en uppskattad motionskampanj på våren och några ivriga motionärer önskade att vi också ordnar en kampanj nu på hösten. 

Du som ännu inte börjat motionera eller glömt att fylla i kupongen som ingick i förra numret av God Tid har ännu möjlighet att hinna med! Kampanjen pågår ända till den 31 oktober.

Alla former av motion räknas som du kan utöva tryggt utan att utsätta dig själv eller andra för risken att smittas av coronaviruset, till exempel promenader, stavgång, boule, golf, cykling, motionscykling, joggning, gymnastik, trädgårds- och skogsarbete och karantändans.

För varje 30 minuters prestation får man 1 poäng. Ju längre tid man motionerar desto fler poäng! 

Kupongen kan laddas ner från förbundets webbplats, spfpension.fi/sv/motion/  

Ni kan också beställa den från förbundets kansli, kansliet@spfpension.fi eller tfn 040 5780415.

Returnera den ifyllda kupongen till Svenska pensionärsförbundet, PB 129, 00101 Helsingfors senast den 9 november. 

Bland alla som returnerat kupongen utlottas ett överraskningspris!

De 20 mest aktiva motionärerna får motions- och hälsoprodukter.

Förbundets boulemästerskap i augusti inhiberades och flyttades fram till augusti 2021. Det betyder inte att intresset för boule har svalnat, tvärtom har allt fler föreningar börjat spela boule. 

Kommunerna har också kommit föreningarna till mötes på flera orter beträffande anläggning och upprätthållande av banor. Många spännande lokala och regionala tävlingar har hållits under våren och sommaren och spelsäsongen lär fortsätta länge än.

Ifall ni önskar mera information om boule, kontakta kansliet, kansliet@spfpension.fi, tfn 040 5780415, så sänder vi förbundets färska Handbok med spel- och tävlingsregler. Handboken finns också på förbundets webbplats, spfpension.fi/ovrigt/publikationer/

Under de gångna månaderna har också golf fått en allt större plats i förbundets verksamhet. Svenska pensionärsförbundets första golfmästerskap kommer att ordnas 10 augusti 2021 på Pickala Golf i Sjundeå. Vi återkommer med mera detaljinformation längre fram.

De äldres dag firas söndagen den 4 oktober och därmed går startskottet för De äldres vecka. Runtomkring i landet ordnas olika evenemang och olika aktiviteter för äldre.

Under veckan, närmare bestämt den 8 oktober, infaller också den Nationella friluftsdagen för äldre, med tema Gå ut med den äldre. 

Äldreinstitutet står som arrangör och på deras webbplats, ikainstituutti.fi finns bra material på svenska för alla som är intresserade av att ställa upp som promenadsällskap för äldre. Speciellt kan nämnas Handbok för frivilliga promenadkompisar, naturupplevelsebingo och paraplygympa.

Berit Dahlin
verksamhetsledare

Berit Dahlin

ANNONSER