Syn- och hörselseminarium i Vasa

24.10.2023 kl. 10.00 – 15.30

Seminariet ordnas i samarbete med Förbundet Finlands Svenska Synskadade och Svenska hörselförbundet.

Program

10.00 – 10.30          Kaffe och smörgås

10.30 – 10.40          Anita Ismark, från Svenska pensionärsförbundet och Svenska hörselförbundet, inledande ord

10.40 – 11.25          Föreläsning: Synnedsättning och optik med Kristian Isaksen, optometrist

11.30 – 12.30          Föreläsning: Vikten av att höra bra med Dick Lundmark, Kuulotekniikka

12.30 – 13.30          Lunch

13.30 – 14.30          Föreläsning: Hörsel och öronsjukdomar med Kaija Kuurila-Svahn, specialläkare inom öron- näs- och halssjukdom

14.30 – 15.00          Föreläsning

15.00 – 15.15          Avslutande ord

Anmälningar tas emot via anmälningsformuläret:

bit.ly/seminarium-24-10-2023

eller av respektive förening senast 10.10.2023:

Svenska hörselförbundet, kansli@horsel.fi

Svenska pensionärsförbundet, berit.dahlin@spfpension.fi

Förbundet Finlands Svenska Synskadade, kansli@fss.fi eller 09-69 62 300

Det finns 30 platser reserverade per förbund så anmäl er i god tid!

Seminariet skrivtolkas.

Hjärtligt välkommen med!

 Ladda ner programmetPlats
Evangeliska Folkhögskolan
Korsholmsesplanaden 2 B
65100 Vasa

Arrangör
Svenska pensionärsförbundet

ANNONSER