Bästa medlem

Det här är sidan för dig som är medlem i någon av Svenska pensionärförbundets 77 medlemsföreningar. Tillsammans är ni fler än 20 000 och utgör en av Svenskfinlands största folkrörelser.

Via länkarna ovan kan du läsa om de medlemsförmånar som Svenska pensionärsförbundet erbjuder och om kurser som vi ordnar. Du kan också ta del av Förbundsnytt, ett medlemsbrev som förbundet, ger ut flera gånger per år.

I Fråga doktorn svarar geriatrikern Otto Lindberg från Eira sjukhus på frågor som God Tids läsare ställt om äldres hälsa.

Om du inte bor på en ort där det finns en medlemsförening eller bara annars vill stöda Svenska pensionärsförbundet kan du bli understödande medlem. Att bli understödande medlem kostar 40 euro per år.

Motionskampanjen startar

Svenska pensionärsförbundet ordnar även i år en motionskampanj för sina medlemmar under tiden 1.3-31.5. Alla former av motion räknas till exempel: 


✩ Promenader
✩ Stavgång
✩ Skidlöpning
✩ Joggning
✩ Simning
✩ Vattenlöpning
✩ Vattengymnastik
✩ Cykling
✩ Motionscykling
✩ Boule, boccia, petanque
✩ Dans
✩ Gymnastik
✩ Konditionssal
För varje 30 minuters prestation får man 1 poäng.
Du kan klippa ut kupongen ur God Tid eller ladda ner den längst nere på denna sida. Kupongen kan också fås från förbundets kansli, kansliet@spfpension.fi eller tfn 040 5780415.
Returnera den ifyllda blanketten till Svenska pensionärsförbundet, PB 129, 00101 Helsingfors senast den 8 juni.
Bland alla som returnerat blanketten utlottas en kryssning för två personer på SPF:s Seniorskepp 2018 samt tio motions- och hälsoprodukter. Namnen på de 20 mest aktiva motionärerna publiceras i God Tid nr 6.

Till kupongen

ANNONSER