Välkommen till  Svenska pensionärsförbundet

Nyheter

PIO gillar förslag om stödtjänster

Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO har gett ett utlåtande om regeringens förslag till lag om ändringen av förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster.
17.06.2019 kl. 11:50

PIO:s utlåtande om äldreomsorgen

Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO kräver att alla finländare bör garanteras en trygg och värdig ålderdom.
03.04.2019 kl. 15:30

PIO:s utlåtande till Finansinspektionen

Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO understryker vikten av att de system som bankerna väljer när de ersätter kodtabellerna med nya identifieringslösningar måste vara trygga, billiga och att bankerna måste erbjuda äldre användare tillräckligt stöd vid övergången till nya betalningslösningar.
04.04.2019 kl. 15:27

Bläddra i tidningen

God Tid är en medlemsförmån för dig som är medlem i någon av Svenska pensionärsförbundets medlemsföreningar. God Tid utkommer tio gånger per år.

Ledare 7.6.2019

Ännu en bild
av oss

Fler ledare

AlandicaDebatt är
årets hetaste
spommararena

Fler kolumner

Krysset
 

GOD TID Debatt

Aktuellt i media


Samarbetspartners

 

ANNONSER