Välkommen till  Svenska pensionärsförbundet


Vem av dem vill du se som Årets pensionär 2019?

Rösta här

Nyheter

PIO: Höj de lägsta arbetspensionerna

Pensionärsförbundens intresseorganisation, PIO, är tillfreds med att det i regeringens budgetförslag för 2020 ingår en höjning av de lägsta pensionerna.
24.09.2019 kl. 13:31

Pio stöder förslag om att höja de lägsta pensionerna

Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO ser regeringens strävan att minska pensionärernas fattigdom som viktig. Den förhöjning av garantipensionen (50 €) och av folkpensionen (31 €) som utkastet till lagförslag nu propositionerats, underlättar de pensionärers ekonomiska situation, som har de allra lägsta inkomsterna.
22.08.2019 kl. 12:24

PIO gillar förslag om stödtjänster

Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO har gett ett utlåtande om regeringens förslag till lag om ändringen av förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster.
17.06.2019 kl. 11:50

Bläddra i tidningen

God Tid är en medlemsförmån för dig som är medlem i någon av Svenska pensionärsförbundets medlemsföreningar. God Tid utkommer tio gånger per år.

Ledare 27.9.2019

0,5 eller 0,7?

Fler ledare

Räcker pensionerna
till i framtiden?

Fler kolumner

Krysset
 

GOD TID Debatt


Samarbetspartners

 

ANNONSER