Pensionärer använder vårdtjänster för 6 500 euro per år

11.05.2018 kl. 11:19
Mest tjänster anlitas av ålderspensionärer som fyllt 85 och sjukpensionärer som inte har fyllt 55 år. Klientavgifterna för tjänsterna är en belastning i synnerhet för dem som har låga inkomster.

Enligt en färsk undersökning anlitar pensionärer i genomsnitt social- och hälsovårdstjänster för 6 500 euro per år och betalar 830 euro i klientavgifter för dem i genomsnitt.

Enligt specialforskare Maria Vaalavuo på Institutet för hälsa och välfärd (THL) finns det dock betydliga skillnader mellan ålders- och inkomstklasser och olika typer av tjänster.

– Också den belastning som avgifterna för social- och hälsovårdstjänsterna innebär för pensionärer varierar mycket, betonar Vaalavuo.

Läs mer om rapporten här:

ANNONSER