Garantipensionen höjs med 9 euro i månaden nästa år

09.08.2018 kl. 14:00
Social- och hälsovårdsministeriet reserverar 10 miljoner euro för en höjning av garantipensionen i det  budgetförslag som presenterades den 9 augusti.

Om riksdagen godkänner höjningen stiger garantipensionen med 9 euro per månad nästa år.

Garantipensionen garanterar en minimipension (775,27 euro/månad) för en pensionär som är bosatt i Finland, om personens alla pensioner före skatt totalt uppgår till högst 768,59 euro/månad. Siffrorna gäller för 2018.

Inkomstgränsen och minimipensionen blir emellertid lägre än det ovan nämnda beloppet, om man har förtida ålderspension.

Full garantipension får du om du inte har några andra pensioner.

Social- och hälsovårdsministeriet bedömer att höjningen av garantipensionen med nio euro per månad minskar utgifterna för det grundläggande utkomststödet med cirka 0,7 miljoner euro.

Social- och hälsovårdsministeriet föreslår ett anslag på 4,6 miljarder euro för pensioner. Den privata sektorns arbetspensionsutbetalningar syns inte i statsbudgeten.

 

ANNONSER