Partierna vill höja de lägsta pensionerna

21.03.2019 kl. 08:57
Riksdagskandidaterna som deltog i Svenska pensionärsförbundets valdebatt i Vasa i onsdagen den 20 mars var eniga om att något måste göras för att  minska fattigdomen bland pensionärerna. Partiernas recept för hur man ska nå dit är dock olika.

Enligt Statistikcentralen lever 174 000 pensionärer i relativ fattigdom, dvs de har mindre än 1200 euro i  månadsinkomst.

- Vi måste bli fler som jobbar.  I Österbotten har vi en sysselsättningsgrad på 75 procent. Hela landet borde nå dit, sade Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson.

För varje procentenhet som sysselsättningsgraden ökar i landet stiger statens inkomster med en miljard euro.

SFP vill höja garantipensionen och införa ett gemensamt kostnadstak för de äldres social- och hälsovårdstjänster, läkemedel och FPA-resor. Detta är ett krav som pensionärsorganisationerna länge framfört.

Enligt de finlandssvenska socialdemokraternas ordförande Victor Kock räcker det inte enbart att höja garantipensionen. Han hänvisade till att SDP i vinter publicerat ett 15 stegsprogram för hur man ska komma till rätta med fattigdomen bland pensionärerna. SDP lovar bland annat att på sikt höja alla pensioner som är lägre än 1400 euro i månaden med en hundralapp. I likhet med SFP vill Socialdemokraterna även åtgärda kostnadstaken.

May-Gret Axell (kd) vill fästa särskild vikt vid att höja de lägsta pensionerna för de kvinnliga pensionärerna.

Aino Akinyemi (vänst) vill i likhet med SDP gradvis höja de lägsta pensionerna med 100 euro. Hon talade också för skattesänkningar. Särskilt de äldre som är anhörigvårdare drabbas oskäligt av höjd skatt.

Joakim Strand (sfp) tangerade den aktuella diskussionen om kommunstrukturerna i Vasa. Han menade att pengarna kan användas effektivare. Strand ställde än retorisk fråga:

- Vad är vi lokalt beredda att göra för att ändra strukturerna? Ska vi ha sju kommundirektörer på en liten plätt?

Anders Norrback (sfp) påminde om att det lovats mycket åt pensionärerna i tidigare valrörelser som sedan inte har infriats. Statens ansträngda ekonomi har satt stopp för det.

Hans recept var att arbeta med ökad arbetskraftsinvandring och se till att de som redan kommit hit inte förhindras att ta emot lediga jobb för att de kommit hit på fel sätt.

De partier som deltog i SPF Österbottens valdebatt var eniga om att återställa pensionsindexet. Regeringen Sipilä har både skurit i och frusit nivån på folkpensionsindexet. De åtgärderna har minskat den fulla folkpensionen med 18 euro per månad.

Inga kandidater från Centern, Samlingspartiet, Gröna förbundet och De blå deltog i debatten.

I debatten i medverkade Anna-Maj Henriksson (sfp), Rebecca Åkers (sdp), Anders Norrback (sfp), Victor Kock (sdp), May-Gret Axell (kd), Aino Akinyemi (vänst), Nanna Rosengård (sfp), Joakim Strand (sfp) och Micael Westerholm (sannf).

ANNONSER