Klimatfrågan dominerade SPF:s debatt inför EU-valet

07.05.2019 kl. 13:57
Många och genomgripande utmaningar väntar EU och det nya parlament som väljs den 26 maj. Osämja inom unionen, sociala ojämlikheter, starka vindar av högerextremism och rasism. Och den största frågan av alla, som också panelen i Svenska pensionärsförbundets EU-valdebatt den 13 maj lyfte fram, klimatet.

Debatten som arrangerades på G18 i Helsingfors hade fem deltagande kandidater till EU-parlamentet, Camilla Gunell, socialdemokrat med lång erfarenhet från den åländska politiken bland annat som lantråd, Anna Jungner-Nordgren, SFP, ordförande för Svenska kvinnoförbundet och arbetar för Nordiska ministerrådet, Filip Hamro-Drotz, SFP, pensionär, tidigare bland annat rådgivare på EU-nivå, Europaparlamentariker Heidi Hautala, De Gröna och Kimmo Sasi, Saml, tidigare riksdagsledamot och minister. Moderator var Marianne Sundholm från Yle.

Frågan om klimatförändringen fick stort utrymme i debatten, kanske för att den finns med inom många övriga frågor, inte minst berör den ekonomin.

– Klimatfrågan är ingen sektor, den berör allt och vi måste se helheten, slår Heidi Hautala fast.

– Här behövs ett gränsöverskridande samarbete. Som pensionär vill jag också att mina barn och barnbarn ska ha en framtid, säger Filip Hamro-Drotz, och vill se mer satsningar på teknologiutveckling. 

– EU:s budget är ett sätt att trycka på.

Det framhölls flera gånger från flera av deltagarna att just medel från EU:s budget kan vara ett incitament för att styra utvecklingen åt rätt håll, vad gäller klimatåtgärder, ett mer hållbart jordbruk eller i flyktingmottagandet. De som uppfyller sina åtaganden får mer pengar än de som inte gör det.

– Mycket radikalt måste hända de tio–femton kommande åren och det kräver ledarskap. Det finns många företag som går före lagstiftarna, jag brukar tala om miljönsamhet och inte bara lönsamhet, säger Camilla Gunell.

Filip Hamro-Drotz lyfte också fram konsumenternas roll i att kräva ansvarstagande.

Kandidatpanelen var enig i mycket men för några klimatåtgärder gick åsikterna i sär. Bland annat kärnkraft och flygskatt.

– Vi behöver förnybar energi och kärnkraft, säger Kimmo Sasi, och pekade på exemplet Tyskland där man nu bygger ut kolkraften i stället. 

Han fick mothugg av Camilla Gunell som såg allt för stora faror med hur man ska hantera kärnavfallet. Och av Heidi Hautala som ansåg att klimatkrisen inte ska vara ett argument för utbyggd kärnkraft. Även här ville hon använda EU-budgetmedel som en påtryckning för att få bort kolkraften genom investeringar via regionala fonderna.

För en flygskatt inom EU var endast Hautala och Gunell. Kimmo Sasi fruktade att en sådan skatt skulle främst drabba pensionärer som vill resa till solen. 

– Sedan behöver vi som ska på möten inte alltid flytta våras kroppar för att fatta beslut tack vare den ökande digitaliseringen.

Hur ska man då få EU att fungera bättre och dra åt samma håll?

– Vi får ta oss själva i kragen. Nationell själviskhet förlamar EU, säger Filip Hamro-Drotz.

– Vi borde också bli bättre på att förankra vad EU faktiskt gör hos befolkningen, säger Anna Jungner-Nordgren och menar att om väljarna är mer insatta kan de ställa krav på beslutsfattandet.

Flera gånger påpekades att EU-länderna befinner sig på väldigt olika nivå. I vissa länder är ännu den sociala tryggheten viktigare innan man ens kan börja tänka på att rädda klimatet.

Anna Jungner-Nordgren pekade också på den demografiska katastrofen inom EU med en allt äldre befolkning och att i många länder är en allt för låg andel av kvinnorna ute i arbetslivet.

– I Norden har vi en väldigt bra modell och vi kan inspirera andra, säger Jungner-Nordgren.

Migrationen är ett annat hett ämne och där var paneldeltagarna eniga om att bördan behöver delas solidariskt och att invandrad arbetskraft behövs. Men det fanns delade meningar om hur.

Kimmo Sasi tyckte att avtalet med Turkiet och att man där söker asyl fungerar. Vad gäller arbetskraftsinvandringen tyckte han att Canadas modell med ett poängsystem är bra så att man får in folk med rätt kompetens. 

Något poängsystem ville inte Camilla Gunell veta av och pekade på hur Europa redan är en blandning av otroligt många kulturer. Men att även här är olika EU-länders förmåga att ta emot asylsökande väldigt olika.

– Vi måste utgå från att vi ska försöka rädda alla. Jag vill inte att vi ska få skämmas sedan för att vi inte gjorde det, säger Anna Jungner-Nordgren.

Om ödesfrågorna för Europas framtid kommer att öka procenten valdeltagande från knappa 40 procent förra valet återstår att se. Men pensionärerna är i alla fall flitiga i röstningsbåsen och fick i uppgift att uppmana sina barn och barnbarn att gå och rösta den 26 maj.

Anci Holm

Här kan du se hela debatten:

 

Svenska pensionärsförbundet arrangerade 13.5.2019 en valdebatt på G18 i Helsingfors.
Deltagarna i paneldiskussionen var följande: Camilla Gunell, SDP, Filip Hamro-Drotz, SFP, Heidi Hautala, De Gröna, Anna Jungner-Nordgren SFP, Kimmo Sasi, Samlingspartiet.
Moderator för diskussionen är Marianne Sundholm, politisk redaktör, YLE.

ANNONSER