SPF:s åsikter inför regeringsförhandlingarna

10.05.2019 kl. 12:14
Samhället bör trygga de äldres
funktionsförmåga och hållbara ekonomi i beslut som berör deras vardag. De äldres
självbestämmande och delaktighet skall respekteras i alla lägen.

Specifikt bör man beakta följande.

1. Fattigdomen bland pensionärerna i Finland ökar, mest bland personer över 75 års ålder. Ett program för att minska fattigdomen bland dem bör tas fram.

2. Tillgänglighet och åldersvänlighet i bostadspolitiken. Vi behöver bostadsformer som gör att de äldre kan välja sin bostadsform enligt sina egna behov och med högaktning av valfriheten. Bostadsproduktionen måste beakta dessa sociala behov.

3. Hushållsavdraget måste ändras så att också de äldre med ”negativ skatt” kan dra nytta av avdraget vid renoveringar och i hemservicen.

4. Skäligare betalningsbörda för social- och hälsovård med ett gemensamt betalningstak. De äldre ska inte behöva välja mellan att köpa mat eller mediciner. För att pensionärerna ska må bra bör de ha råd med båda.

5. Kostnadstaken för resor, mediciner och vårdavgifter bör sammanslås till ett gemensamt tak och periodiseras under året så att inte kostnaderna blir för stora i början av året. Nivån på taket bör höjas till nordisk nivå.

6. Seniorernas rätt till rehabilitering ska tryggas. Rehabiliteringen är en livsviktig del av de äldres vårdkedja inom social- och hälsovården. Rehabiliteringen är effektiv också i vård av äldre. De äldres rätt till rehabilitering skall vara densamma som de yngres, och en målinriktad rehabilitering skall ingå i de äldres vård- och serviceplaner.

7. Äldreomsorgens kvalitet bör tryggas såväl på landsbygden som i tätorterna. Primärvården och socialvården bör få speciellt fokus i kommande reform. Tidig diagnos och förebyggande arbete är lönsamt både för livskvaliteten och samhällsekonomin. Införande av vårdgaranti för primärvård bör tas med i diskussionen.

8. Sjuktransporten, speciellt FPA-ersatta taxiresor fungerar mycket dåligt och ger mycket ångest och otrygghet för de äldre.

9. Tillgången på vårdpersonal inom äldreomsorgen måste tryggas genom lönepolitik och utbildningsprogram. Fasta personalkvoter är viktiga men ännu viktigare är att det finns personal enligt vårdbehov.

10. Äldreomsorgen på svenska bör garanteras i alla lägen enligt språklagen och grundlagen.

Helsingfors den 9.5.2019

PEHR LÖV
Pehr Löv
Ordförande för kommittén för intressebevakning och påverkan inom Svenska pensionärsförbundet

Kontaktuppgifter: Kristina Heikel, administrativ koordinator, tfn 040 635 7685

Ladda ner som pdf här

Bild: Pehr Löv, ordförande för kommittén för intressebevakning, Foto: Anders Svartbäck

ANNONSER