Pensionärsförbundet får 412 000 euro från STEA

07.02.2020 kl. 12:37
Social- och hälsovårdsministeriet har beslutat om fördelningen av STEA-understöden för år 2020. Svenska pensionärsförbundet beviljas 320 000 euro i allmänt understöd för förbundets verksamhet.

Därutöver erhåller förbundet 92 000 euro för utvecklingen av de äldres kunskap om informations- och kommunikationsteknologi.

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral STEA är den största enskilda finansiären av Svenska pensionärsförbundets verksamhet.  STEA  delar årligen ut en stor del av statens inkomster från spelbolagen.

Stödet till Svenska pensionärsförbundet motsvarar den ansökta summan dvs sammanlagt 412 000 euro.

 

 

ANNONSER