Ole Norrback medlem i delegationen för äldreärenden

06.02.2020 kl. 12:51
Svenska pensionärsförbundets styrelse publicerar en förteckning över de anmälningsärenden som styrelsen behandlat på sitt möte den 22 januari 2020.

Social- och hälsovårdsministeriet har 19.12.2019 utnämnt Ole Norrback till medlem och verksamhetsledare Berit Dahlin till ersättare i delegationen för äldre- och pensionsärenden/vanhus- ja eläkeläisasioiden neuvottelukunta för perioden 1.1.2020 – 31.12.2022.

Kristina Heikel, sekreterare för samhällspolitisk påverkan deltog i seminariet Mistä rahat senioreiden hyvinvoinnin rahoitukseen? 15.1.2020 i Helsingfors. Arrangör: Finanssiala ry.

iAreena ordnas 7.2.2020 på Ömsesidiga Pensionförsäkringsbolaget Ilmarinen i Helsingfors. Årets tema: Tuovatko taide ja kulttuuri hyvinvointia eläkevuosiin?

Oravais Pensionärer rf firar 50-årsjubileum 16.2.2020. Uppvaktning genom inbetalning till konto.

Eläkeliitto ry firar 50-årsjubileum 26.2.2020 i Finlandiahuset, Helsingfors. Uppvaktning genom inbetalning till konto.

Korsholms pensionärsförening rf firar 50-årsjubileum 14.3.2020. Uppvaktning genom inbetalning till konto.

Grankulla svenska pensionärer rf firar 45-årsjubileum 17.10.2020. Uppvaktning genom inbetalning till konto.

 

ANNONSER