Upprop för Coronablinkern på äldre smarttelefoner

04.09.2020 kl. 09:00
Svenska pensionärsförbundet uppmanar nu THL och övriga berörda myndigheter att åtgärda de problem som uppstått genom att personer, ofta pensionärer, med äldre smarttelefoner inte kan använda den nya applikationen Coronablinkern. 

Förbundets vårmöte, som hölls ett halvt år försenat i Helsingfors den 3 septetmber, antog ett upprop som kommer att sändas till myndigheter och politiker.

Coronapandemin har lett till en ökad digitalisering av informationen och servicen till pensionärerna. Men när THL nu lanserat applikationen Coronablinkern fungerar den inte på äldre smarttelefoner. Det är ytterst bekymmersamt eftersom pensionärer ofta har äldre telefoner. De personer som är mest sårbara och skulle behöva den mest kan inte dra nytta av Coronablinkern.

Svenska pensionärsförbundet föreslår att THL och andra berörda myndigheter omedelbart åtgärdar detta.

– Så får det inte vara, säger förbundsordförande Ole Norrback.

– De personer som är mest sårbara och skulle behöva den mest kan inte dra nytta av Coronablinkern. 

Ladda ner uttalandet här 

ANNONSER