Pensionärsförbundet fick 412.000 euro i understöd

26.01.2021 kl. 10:16
Social- och hälsovårdsministeriet delar i år ut 362 miljoner euro från avkastningen av penningspelsverksamhet i understöd till organisationer. Svenska pensionärsförbundet erhåller 412.000 euro.

Pensionärsförbundets understöd fördelar sig så att 320.000 euro går till förbundets allmänna verksamhet och 92.000 euro till it för seniorer.

Understöden till pensionärsförbundet är på samma nivå som ifjol.

Social- och hälsovårdsministeriet fattade beslutet om understöden den 21 januari utifrån det förslag som bereddes av social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA). Statsrådets finansutskott biföll utdelningsförslaget. 

Av Veikkaus Ab:s avkastning används 43 procent för främjande av hälsa och social välfärd. Social- och hälsovårdsministeriet beviljar allmännyttiga organisationer och stiftelser understöd för verksamhet som har som mål att främja hälsa och social välfärd, förebygga uppkomsten av problem och hjälpa människor med problem.

Med understöden vill social- och hälsovårdsministeriet uppmuntra organisationer att utveckla nya verksamhetsformer och förbättra handlingsberedskapen.

Sammanlagt 934 organisationer ansökte om understöd för sammanlagt 2 245 ändamål. Det sammanlagda beloppet av de understöd som söktes uppgick till 378 miljoner euro. 

Information om de STEA-understöd som beviljats för 2021 publiceras den 22 januari på adressen avustukset.stea.fi

 

ANNONSER