EU-kommissionen frågar om åldrande i grönbok

03.02.2021 kl. 15:48
Europeiska kommissionen lade i slutet av januari fram en grönbok som utgör startskottet för en bred politisk diskussion om de utmaningar och möjligheter som det åldrande Europa står inför.

I grönboken beskrivs konsekvenserna för ekonomi och samhälle av att ha en stor och växande äldre befolkning. I ett offentligt samråd, som ska pågå i tolv veckor, får allmänheten möjlighet uttrycka sina synpunkter på hur EU ska reagera på detta.

Den nuvarande kommissionen har fört upp demografin högt upp på EU:s politiska dagordning.

– Det faktum att vi lever ett längre och friskare liv än tidigare generationer visar vilken framgång vår sociala marknadsekonomi har haft och hur stark den är, säger Dubravka Šuica, vice ordförande i kommissionen med ansvar för demokrati och demografi.

Filip Hamro-Drotz som representerar Svenska pensionärsförbundet i AGE Platform Europe, ett nätverk som ska föra de äldres röst i EU, är glad över grönboken.

"Jag ska inte överdriva men det här är en stor fråga. Det är första gången som EU frågar oss äldre hur vi vill ha det, vilka behov vi har och var man ska sätta in resurserna", säger Hamro-Drotz.

Grönboken beskriver de demografiska förändringarnas hastighet och omfattning i Europa. Det omfattar allt från att främja en hälsosam livsstil och livslångt lärande till att stärka hälso- och sjukvårdssystemen för att kunna ta hand om den äldre befolkningen. I grönboken understryks behovet att få in fler personer på arbetsmarknaden och möjligheterna att skapa nya arbetstillfällen. Där diskuteras också åldrandets påverkan på yrkesliv, välbefinnande, pensioner, socialt skydd och produktivitet.

I grönboken antas en livscykelstrategi, som återspeglar åldrandets påverkan på alla generationer och i alla skeden av livet.

I dag är 20 procent av befolkningen i EU-länderna äldre än 65 år, och till 2070 beräknas andelen uppgå till 30 procent.  Antalet personer som potentiellt behöver långtidsvård förväntas öka från 19,5 miljoner 2016 till 23,6 miljoner 2030 och 30,5 miljoner 2050.

Nästa steg

Det offentliga samråd som inleds i januari är öppet för intresserade invånare och organisationer från alla medlemsländer, även på regional och lokal nivå.

Resultatet av samrådet kommer att bidra till att fastställa vilket stöd invånarna, regionerna och samhällena behöver. Utifrån resultatet kommer kommissionen att beakta möjliga politiska åtgärder som kan öka satsningarna i medlemsländerna och regionerna när det gäller åtgärder kring åldrandet.

Du kan läsa hela grönboken här:

 

ANNONSER