Finland får en äldreombudsman

12.05.2021 kl. 14:38
Regeringen har i dag (12.5.2021) godkänt förslaget att inrätta tjänsten som äldreombudsman.

Ombudsmannens får i uppgift att bevaka de äldres ställning och rättigheter samt att föra fram de äldres perspektiv i den samhälleliga diskussionen och beslutsfattandet.

SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson gläds över att denna långtida fråga nu fått en lösning.

- Förslaget om att en lagstadgad äldreombudsman på riksnivå skulle tillsättas har ingått i SFP:s äldrepolitiska handlingsprogram sedan 2010. Samma framställning ingick också i vårt uppdaterade äldrepolitiska program från 2017. Träget arbete för en viktig fråga har gett resultat och jag är glad att regeringen i dag fattat beslut om inrättandet av ett äldreombud. Lagförslaget går nu vidare till riksdagen, säger Henriksson.

På riksnivå har det saknats en företrädare som stärker de äldres röst. En övergripande instans, som följer upp hur de lagstadgade uppgifterna inom äldreomsorgen fullföljs och som uppmärksammar kvaliteten och omfattningen på tjänster för äldre och brister i dem och som bildar opinion i angelägna frågor vilka rör de äldre, har länge efterlysts.

- Jag vill också framföra mitt tack till våra seniorer för deras aktiva arbete i frågan, avslutar Henriksson.

ANNONSER