Ännu har coronavirusepidemin inte gett med sig

20.05.2021 kl. 15:28
Under vecka 19 har epidemiläget i Finland försämrats i några områden, och på vissa orter mycket snabbt. Trots detta rapporterades det cirka 70 procent färre sjukdomsfall än under vecka 10 i mars då antalet smittfall var som högst.

Under de senaste fyra veckorna har smittfallen minskat långsammare, och under vecka 18 stannade den positiva utvecklingen upp.  Därför är det vid sidan av de vaccinationer som framskrider snabbt fortfarande skäl att fortsätta med alla de effektiva metoder som förhindrar att epidemin sprids. På det sättet skapar man bättre förutsättningar för att kunna öppna samhället under sommaren. 

Coronavaccinerna ger ett bra skydd 

Coronavaccinationerna har framskridit bra i hela landet. I hela landet har nu 90 procent av befolkningen över 70 år fått sin första vaccindos, och 46 procent av befolkningen över 16 år. Alla de över 16 år som vill vaccinera sig bedöms ha fått sin första vaccindos vid utgången av juli.  

Vaccinerna ger ett bra skydd mot coronavirussjukdomen och dess allvarliga sjukdomsformer. De eliminerar dock inte helt och hållet risken för att smittas eller bli sjuk. Viruset förekommer hos befolkningen i hela landet. Därför är det viktigt att även de som fått sin första vaccindos eller båda vaccindoserna fortsätter hålla skyddsavstånden, använda munskydd, tvätta händerna och iaktta de övriga anvisningarna och rekommendationerna för att förhindra virusspridningen.  

Fortfarande upptäcks smittfall 

Vecka 19 (10.5−16.5) anmäldes det cirka 1 400 nya coronafall till registret över smittsamma sjukdomar, vilket är nästan 100 färre fall än veckan innan. Incidensen av nya fall var 25 per 100 00 invånare vecka 19, medan den var 27 föregående vecka. I 40 procent av de nya smittfallen var personen i karantän när smittan konstaterades.

Under de senaste två veckorna har det rapporterats nästan 2 900 nya fall, vilket är cirka 100 färre fall än under de två föregående veckorna. Incidensen av smittfall var 52 per 100 000 invånare jämfört med 54 under de två föregående veckorna.

Det uppskattade reproduktionstalet är detsamma som förra veckan, nämligen 0,8–1,0 (sannolikhetsintervallet 90 %). Reproduktionstalet var under 1,0 under hela april. 

Under vecka 19 togs det cirka 111 000 tester, vilket är lite mindre än veckan innan. Andelen positiva testresultat av alla tester hölls på samma nivå, det vill säga cirka 1,3 procent. Andelen är dock fortfarande liten, vilket betyder att man fortfarande upptäcker smittfall effektivt. 

Behovet av sjukhusvård större än förra veckan

Den belastning på sjukhusvården som covid-19 orsakar var högst före påsken i slutet av mars (veckorna 12 och 13). Under april minskade patientmängderna inom den specialiserade sjukvården och primärvården, men nu har de ökat igen jämfört med förra veckan.  
Behovet av intensivvård har hållits ungefär på samma nivå under de senaste veckorna. Enligt prognosen för den kommande veckan kommer antalet vårdperioder inom den specialiserade sjukvården och intensivvården att sjunka en aning i hela landet. 
Onsdagen den 19 maj fick 26 coronapatienter intensivvård, medan 40 vårdades på avdelningar inom primärvården och 82 på den specialiserade sjukvårdens bäddavdelningar. Sammanlagt 148 patienter fick sjukhusvård på grund av coronaviruset. 

Sammanlagt 929 dödsfall till följd av covid-19 har rapporterats fram till den 19 maj 2021.

ANNONSER