Coronafallen ökade under juli nästan överallt i landet

29.07.2021 kl. 10:37
Antalet nya coronafall ökar nu för femte veckan i rad. Under vecka 29 (19–25.7) konstaterades sammanlagt 2 895 nya fall. Antalet fall har ökat med nästan 30 procent jämfört med den föregående veckan. Det togs cirka 116 600 tester i hela landet, och andelen positiva testresultat var 2,5 procent.

Incidenstalen för 14 dygn ökar i 19 sjukvårdsdistrikt, det vill säga nästan i hela landet. Incidensen för tvåveckorsperioden är nu 93 per 100 000 invånare. Det uppskattade effektiva reproduktionstalet är nästan detsamma som förra veckan, nämligen 1,0-1,25 (sannolikhetsintervallet 90%), som betyder att epidemin fortfarande sprids. Andelen som fått smittan utomlands är cirka 8 procent. 

Epidemin sprids fortfarande bland unga vuxna. Under vecka 20 konstaterades över hälften av smittorna hos 10-29-åriga, särskilt 18-21-åriga ungdomar. Förra veckan försattes 5 952 personer i karantän. Det fattades ungefär lika många karantänbeslut som under den föregående veckan.

Smittkedjorna har utvidgats under sommaren. Smittspårningen har försvårats och dragit ut på tiden på vissa orter. Trots detta har man kunnat utreda smittkällan i 67 procent av fallen. Människor har smittats främst vid olika fritidsevenemang och på restauranger, men också på fester och offentliga tillställningar som har varit utomhus. Enligt lagen ska personer som exponerats för coronaviruset hjälpa myndigheterna att spåra smittan och följa deras anvisningar för att smittkedjorna ska kunna brytas utan dröjsmål. Just nu är det mycket viktigt att också ungdomarna och befolkningen i arbetsför ålder beaktar att deras beteende påverkar smittorisken så att man inte behöver vidta ytterligare begränsande åtgärder i vårt samhälle. 

Behovet av sjukhusvård
ökade måttligt

I Finland har cirka 65 procent av befolkningen fått åtminstone den första vaccindosen, medan 32 procent har fått båda vaccindoserna och därmed fullt skydd mot viruset. På grund av coronavaccinationerna ökar behovet av sjukhusvård inte längre i samma takt som tidigare under pandemin. Detta beror på att vaccinationstäckningen i riskgrupperna är hög. I de äldre åldersgrupperna har både incidensen och dödsfallen med koppling till sjukdomen minskat, och ligger nu på en mycket låg nivå. 

Enligt sjukvårdsdistriktens anmälan vårdades den 28 juli 2021 sammanlagt 57 coronapatienter på sjukhus, av vilka 3 vårdades på avdelningar inom primärvården, 48 på avdelningar inom den specialiserade sjukvården och 6 på intensivvårdsavdelningar. 

Fram till den 28 juli 2021 har under hela epidemin sammanlagt 982 dödsfall med koppling till covid-19 rapporterats. 

ANNONSER