Regeringen går in för att avveckla coronabegränsningarna

07.09.2021 kl. 13:18
Regeringen har vid sina förhandlingar den 6 september beslutat om åtgärder för att öppna upp Finland och slopa coronarestriktionerna. Regeringen har som mål att avveckla de riksomfattande restriktionerna och de heltäckande rekommendationerna när minst 80 procent av dem som fyllt 12 år har fått två vaccindoser eller har haft möjlighet att ta båda vaccindoserna.

Genomförandet av den uppdaterade hybridstrategin inleds stegvis redan före det.

Regeringen har för avsikt att vid statsrådets allmänna sammanträde torsdagen den 9 september fatta ett principbeslut om en handlingsplan för genomförande av den uppdaterade hybridstrategin. Restriktionsåtgärder kan börja avvecklas stegvis redan innan den eftersträvade vaccinationstäckningen uppnås. 

Syftet med den uppdaterade hybridstrategin för hantering av coronakrisen är att öppna samhället, främja öppenheten och stödja eftervården av epidemin, förutsättningarna för ekonomisk tillväxt och återuppbyggnaden. Målet är också att förebygga allvarliga sociala och ekonomiska konsekvenser, trygga hälso- och sjukvårdens kapacitet samt skydda riskgrupper och de mest utsatta.

Vid månadsskiftet augusti-september har det uppskattats att 80 procent av befolkningen som fyllt 12 år kan ha fått två vaccindoser före mitten av oktober.

ANNONSER