Regeringens förslag om coronapass till riksdagen

21.09.2021 kl. 15:19
Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om den nationella användningen av EU:s digitala coronaintyg, dvs. coronapasset. 

I regeringspropositionen ingår också bestämmelser om behandling av personuppgifter i anknytning till coronaintyget och om myndighetstillsyn. Dessa temporära bestämmelser föreslås gälla till utgången av detta år.

Som coronapass fungerar EU:s coronaintyg som fås från Kanta-tjänsten (vaccinationsintyget, testintyget eller intyget om tillfrisknande). Vid behov kan intyget fås i pappersform från hälso- och sjukvården. 

I propositionen föreslås det att aktörer, såsom näringsidkare, som är föremål för de coronabegränsningar som statsrådet, regionförvaltningsmyndigheterna och kommunerna ställt, ska kunna kräva att kunderna använder coronapass. 

Coronapasset ska användas som en alternativ åtgärd endast när restriktioner är i kraft för tillställningen eller utrymmet i fråga. Sådana begränsningar kan till exempel gälla begränsningar i fråga om öppettider eller antalet deltagare vid offentliga tillställningar. Coronapasset är dock inte ett alternativ till begränsningar om myndigheten har stängt utrymmet eller helt förbjudit en offentlig tillställning på grund av coronasituationen.

Coronapass ska kunna krävas bl.a. på restauranger och nattklubbar samt på offentliga tillställningar, i konditionssalar och andra lokaler för motion och idrott inomhus, i simhallar och badinrättningar, på dansställen och i lokaler som används för grupphobbyverksamhet, i nöjes- och temaparker, i djurparkers inomhusutrymmen, i inomhuslekparker och inomhuslekplatser samt i museer, utställningslokaler och andra motsvarande kulturlokaler.

I regeringspropositionen föreslås det att det ska vara möjligt att kräva ett coronapass av 12-åringar och äldre, men för att säkerställa att barnens rättigheter tillgodoses ska testning av 12–17-åringar för att få ett coronavirusintyg tryggas inom den offentliga hälso- och sjukvården, om barnet inte har fått coronavirusvaccin.

För närvarande kan 12-åringar och äldre få coronavaccin i Finland.

Coronapasset ska avläsas
med mobilapplikation

I regeringspropositionen föreslås det att evenemangsarrangören ska kunna läsa coronapasset med en mobil anordning som innehåller den av Institutet för hälsa och välfärd godkända applikationen Coronaintygsavläsaren. Den kan fås gratis via applikationsbutikerna. 

Coronaintygsavläsaren samlar inte in och registrerar inte heller uppgifterna i intyget.

Målet är att främja öppnandet av samhället 

Syftet med införandet av coronapasset är att förhindra spridningen av coronasmitta vid sammankomster och på så sätt främja öppnandet av samhället på ett hälsosäkert sätt. Med hjälp av coronapasset kan man i större utsträckning ordna olika tillställningar, även om verksamheten annars är begränsad. Genom att använda coronapasset får kunder och deltagare tillgång till olika lokaler på ett hälsosäkert sätt.

ANNONSER