Coronavirusfallen fortsätter att öka

02.12.2021 kl. 12:53
Antalet nya coronavirusfall i Finland fortsätter att öka. Vecka 47 konstaterades över 8 000 nya coronafall. Det är över 500 fler fall än under föregående vecka. Under de två senaste veckorna (15–28.11) rapporterades 279 nya smittfall i Finland per hundratusen invånare.

 

Under veckorna 44–45 förekom 201 nya smittfall per hundratusen invånare. Hittills har covid-19 orsakad av virusvarianten omikron inte konstaterats i Finland.

Under de senaste veckorna har incidensen hos personer under 12 år ökat på grund av infektionstrycket och eftersom smittfallen ökat i alla åldersgrupper. Cirka 15 procent av alla bekräftade fall av coronavirussmitta i Finland har konstaterats hos barn under 12 år under hela epidemin. Vecka 46 konstaterades 28 procent av coronavirussmittorna hos personer under 12 år. På basis av uppgifter från smittspårningen får personer under 12 år oftast smittan inom familjen eller den närmaste kretsen. Behovet av sjukhusvård för barn under 12 år är dock mycket sällsynt, och det har inte observerats någon förändring i fråga om detta, trots att antalet coronavirusfall har ökat.

I slutet av vecka 47 (28.11.2021) vårdades sammanlagt 153 coronapatienter inom den specialiserade sjukvården, och av dem 106 på bäddavdelningar och 47 på intensivvårdsavdelningar. Förra veckan togs det in sammanlagt 107 nya coronapatienter till bäddavdelningar inom den specialiserade sjukvården, då antalet nya patienter var 147 veckan innan. Vecka 47 togs 31 nya coronaviruspatienter in för intensivvård. Under andra hälften av november har antalet nya coronaviruspatienter som tagits in för intensivvård varierat mellan 31 till 35 patienter per vecka. Vårdperioderna är långa och antalet coronapatienter i intensivvård har varit klart större än tidigare, cirka 50. 

Från september till utgången av oktober har personer som inte är vaccinerade tagits in för specialiserad sjukvård 18 gånger oftare än personer som fått båda vaccindoserna, och för intensivvård 30 gånger oftare. 

Totalt 1 348 dödsfall till följd av covid-19 har rapporterats fram till den 1 december. Under två veckor (17.11–1.12) har sammanlagt 112 nya dödsfall rapporterats. Över 80 procent av dem (92 st.) var personer över 70 år.

Fram till den 1 december har 86,7 procent av 12 år fyllda och äldre i Finland fått åtminstone den första vaccindosen, 81,8 procent har fått minst två vaccindoser och 5,6 procent har fått tre vaccindoser.

Under vecka 47 togs det över 128 300 coronatester. Antalet tester har ökat under flera veckor. I början av november togs cirka 87 800 tester per vecka. Av de tester som togs förra veckan var 6,3 procent positiva. Vecka 46 var andelen 6,4 procent och under de två föregående veckorna något under 6 procent.

Kriterierna för samhällsspridning uppfylls i 15 områden: Landskapet Åland samt Södra Karelens, Södra Österbottens, Helsingfors och Nylands (HUS), Egentliga Tavastlands, Mellersta Österbottens, Mellersta Finlands, Kymmenedalens, Länsi Pohja, Birkalands, Norra Österbottens, Päijänne-Häme, Satakunta, Vasa och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Det epidemiologiska läget redovisas varje vecka. Lägesbilden uppdateras varje vecka på Institutet för hälsa och välfärds (THL) webbsida Lägesöversikt om coronaviruset. En omfattande uppföljningsrapport publiceras varannan vecka på torsdag eftermiddag på webbsidan Hybridistrategins uppföljningsrapport.

ANNONSER