Större hushållsavdrag när du avstår från oljepannan

21.12.2021 kl. 09:33
Maximibeloppet av hushållsavdraget stiger till 3 500 euro år 2022. Hushållsavdraget för grundrenoveringar förblir dock oförändrat.

År 2022 kan hushållsavdrag beviljas till ett belopp på högst 3 500 euro för dem som låter utföra antingen hushålls-, omsorgs- och vårdarbete eller avstår från oljeuppvärmning. För dessa arbetens del går det att få 60 procent i skatteavdrag av det arbete som berättigar till avdraget, om arbetet köps av ett företag.

- Det är fråga om en betydande ändring eftersom det tidigare har varit möjligt att få 40 procent av arbetets andel och högst 2 250 euro i hushållsavdrag. Till exempel makar som låter utföra mycket sådant arbete som berättigar till hushållsavdrag och årligen får fulla avdrag betalar nästa år 2 500 euro mindre i skatt än tidigare, säger överinspektör Petri Manninen från Skatteförvaltningen.

Höjningarna av hushållsavdraget är tidsbestämda. Det högre hushållsavdraget för hushålls-, omsorgs- och vårdarbete är giltigt åren 2022–2023 och för avstående från oljevärme åren 2022–2027.

- Lagstadgarna vill utreda om en höjning av det maximala beloppet av hushållsavdraget påverkar sysselsättningen i fråga om hushålls-, omsorgs- och vårdarbete. Med det höjda hushållsavdraget för avstående från oljeuppvärmning uppmuntras människor däremot att övergå till ett klimatvänligare uppvärmningssystem, säger Manninen.

Självrisken för hushållsavdraget är 100 euro, såsom tidigare.

Hushållsavdraget minskar beloppet av den skatt som ska betalas, inte beloppet av den beskattningsbara inkomsten så som många andra skatteavdrag.

ANNONSER