Coronavirusfallen i Finland har ökat med 53 600 nya fall

13.01.2022 kl. 16:27
Under vecka 1 rapporterades det i Finland nästan 53 600 nya coronavirusfall jämfört med cirka 42 100 nya fall den föregående veckan. Smittor konstateras också bland de som är vaccinerade.

 

Behovet av vård på bäddavdelningar inom den specialiserade sjukvården har ökat betydligt, medan belastningen på intensivvården har varit stor men förhållandevis oförändrad. Vaccinerna ger fortfarande ett bra skydd mot allvarliga symtom.

Under de senaste fjorton dygnen (27.12.2021-9.1.2022) har det konstaterats 1721 nya smittfall per hundratusen invånare. Under de två föregående veckorna rapporterades 629 smittfall per hundratusen invånare. Antalet nya smittfall har således nästan trefaldigast jämfört med december. Det effektiva reproduktionstalet uppskattades den 12 januari 2022 vara 1.05–1.2 (sannolikhetsintervallet 90 %). 

Den 12 januari vårdades sammanlagt 311 patienter på bäddavdelningar inom den specialiserade sjukvården jämfört med 239 patienter den 5 januari. Uppskattningsvis 20-25 procent av alla coronapatienter som får specialiserad sjukvård är på sjukhus huvudsakligen av någon annan orsak. Den 12 januari vårdades sammanlagt 59 patienter inom intensivvården, medan antalet uppgick till sammanlagt 47-58 under de föregående tre veckorna.  Under vecka 1 togs det in sammanlagt 59 nya covid-19-patienter till intensivvårdsavdelningar jämfört med 36-40 per vecka under de föregående fyra veckorna.  

Totalt 1 688 dödsfall till följd av covid-19 hade rapporterats till registret över smittsamma sjukdomar fram till den 12 januari 2022. Under de senaste fjorton dygnen (29.12.2021-12.1.2022) har det rapporterats sammanlagt 140 dödsfall, varav 78 procent har gällt personer över 70 år.

Det har rapporterats sammanlagt 523 omikronfall i Finland fram till den 12 januari 2022. Nu konstateras många smittor också bland de som är vaccinerade, men antalet vaccinerade människor som vårdas på sjukhus har inte ökat i samma utsträckning. Fram till den 12 januari 2022 har 88 procent av 12 år fyllda och äldre i Finland fått åtminstone den första vaccindosen, 84,3 procent åtminstone två vaccindoser och 32,9 procent tre vaccindoser. Den tredje vaccindosen rekommenderas särskilt till de som fyllt 60 år och till de som hör till en riskgrupp. 

Jämfört med läget en vecka sedan (5.1.2021) har vaccinationstäckningen för första dosen ökat med 0,5 procentenheter, vaccinationstäckningen för andra dosen 0,4 procentenheter och vaccinationstäckningen för tredje dosen 7,2 procentenheter.

Det tas fortfarande ett stort antal coronatester, och de positiva testresultaten har ökat. Under vecka 1 togs det cirka 190 000 tester, och 30 procent av alla testresultat var positiva.  Den föregående veckan var andelen positiva testresultat 25 procent. 

Kriterierna för samhällsspridning uppfylls i hela Finland fortfarande.

ANNONSER