Behovet av sjukvård fortfarande kvar på en hög nivå

11.02.2022 kl. 08:51
Det behov av sjukhusvård som beror på epidemin har stannat på samma höga nivå i två veckor. Belastningen på intensivvården har minskat betydligt efter mitten av januari.

Den tredje vaccindosen är viktig för att förhindra allvarliga sjukdomsfall och minska belastningen inom sjukhusvården.

Den 9 februari vårdades sammanlagt 347 patienter på bäddavdelningar inom den specialiserade sjukvården, detta är nästan lika många som för en vecka sedan. Sammanlagt 30 patienter vårdades på intensivvårdsavdelningar den 9 februari, medan antalet uppgick till 38 patienter för en vecka sedan. Under vecka 5 togs det in 29 nya coronapatienter jämfört med 60 under vecka 2.  Uppskattningsvis 25 procent av coronapatienterna på de övriga bäddavdelningarna inom den specialiserade sjukvården var på sjukhus huvudsakligen av någon annan orsak. När det gäller coronapatienterna på intensivvårdsavdelningarna var andelen 20 procent.

Totalt 2126 dödsfall till följd av covid-19 har rapporterats fram till den 9 februari. Av de som avlidit har 75 procent även haft åtminstone en sjukdom som ökar risken för allvarliga symtom av covid-19. Under de senaste två veckorna (27.1–9.2) har det rapporterats sammanlagt 232 dödsfall, varav 83 procent har gällt personer över 70 år. 

Den tredje vaccindosen rekommenderas till alla som fyllt 18 år och äldre. En fjärde vaccindos rekommenderas till de 12 år fyllda och äldre som har allvarlig immunbrist. Fram till den 9 februari har 88,6 procent av 18 år fyllda och äldre i Finland fått åtminstone den första vaccindosen, 86 procent åtminstone två vaccindoser och 58,4 procent tre vaccindoser. Att få den tredje vaccindosen så snart som möjligt är särskilt viktigt för de som fyllt 60 år och de 18 år fyllda och äldre som på grund av en grundsjukdom hör till en riskgrupp. 

Fram till den 9 februari har det rapporterats 53 bekräftade fall av omikronvarianten BA.2. I synnerhet i HUS-området har andelen fall av BA.2-varianten ökat kraftigt. 

Epidemin bekämpas genom lokala och regionala åtgärder. När restriktionerna avvecklas blir det allt viktigare att människorna själva ser till att förhindra smittspridning och ta självtester och att vaccinationstäckningen blir så hög som möjligt.  

Det epidemiologiska läget redovisas varje vecka. Institutet för hälsa och välfärd publicerar de viktigaste uppgifterna om uppföljningen av coronaepidemin på institutets rapporteringssida.

ANNONSER