Behovet av sjukhusvård fortfarande stort

17.02.2022 kl. 14:21
Under de två senaste veckorna har epidemin stabiliserats. Nivån på behovet av sjukhusvård har fortfarande varit hög och belastningen på intensivvården är på samma nivå som förra veckan.

Den tredje vaccindosen rekommenderas för alla 18 år fyllda och äldre, men särskilt viktig är den för de 60 år fyllda som hör till någon riskgrupp. I och med att restriktionerna blir lindrigare blir det allt viktigare att var och en själv försöker förhindra smittspridning. 

Den 16 februari vårdades sammanlagt 359 patienter på bäddavdelningar inom den specialiserade sjukvården, vilket är lite mer än för en vecka sedan. På intensivvårdsavdelningar fanns det den 16 februari 30 patienter, det vill säga lika många som för en vecka sedan. Under vecka 6 togs det in 32 nya coronapatienter till intensivvårdsavdelningarna jämfört med 29 under den föregående veckan. Uppskattningsvis 28 procent av coronapatienterna på de övriga bäddavdelningarna inom den specialiserade sjukvården var på sjukhus huvudsakligen av någon annan orsak. När det gäller coronapatienterna på intensivvårdsavdelningarna var andelen 27 procent. Andelarna är en aning större än förra veckan. 

Bedömningen av epidemiutvecklingen är förenad med många osäkerhetsmoment. Det effektiva reproduktionstalet uppskattas för närvarande vara 0.95–1.15 (sannolikhetsintervallet 90 %). Mängden virusgenom i Finlands avfallsvatten är totalt sett dock fortfarande på en hög nivå. På basis av de senaste fem mätningarna har nivån börjat sjunka endast i Helsingfors, medan den ökat eller stannat på samma nivå i de övriga mätningsorterna. Resultaten anges i den veckorapport om uppföljningen av avfallsvatten som publiceras på fredagar kl. 12.00. 

Totalt 2242 dödsfall till följd av covid-19-smitta har rapporterats fram till den 16 februari. Under de senaste två veckorna (3.2–16.2.) rapporterades det sammanlagt 230 nya dödsfall. Av de dödsfall som rapporterades i januari 2022 gällde 86 procent 70 år fyllda och äldre, och 63 procent 80 år fyllda och äldre.  
Vaccinerna ger fortfarande ett bra skydd mot allvarliga symtom av covid-19. Att ta den tredje vaccindosen är särskilt viktigt för riskgrupper och de som fyllt 60 år. Fram till den 16 februari har 88,7 procent av 18 år fyllda och äldre i Finland fått åtminstone den första vaccindosen, 86,1 procent åtminstone två vaccindoser och 59,6 procent tre vaccindoser. Vaccinationstäckningen för den tredje vaccindosen har vuxit med uppskattningsvis 1,2 procent i befolkningen över 18 år under en vecka (10.–16.2.). Vaccinationstäckningen ökar nu långsammare. Vaccinationstäckningen för den tredje dosen ökade nämligen med 3,1 procentenheter den föregående veckan. En fjärde vaccindos rekommenderas till de 12 år fyllda och äldre som har allvarlig immunbrist.

Epidemin bekämpas genom lokala och regionala åtgärder. När restriktionerna avvecklas blir det allt viktigare att människorna själva försöker förhindra smittspridning och tar självtester, och att vaccinationstäckningen blir så hög som möjligt. 

Det epidemiologiska läget redovisas varje vecka. Institutet för hälsa och välfärd publicerar de viktigaste uppgifterna om uppföljningen av coronaepidemin på institutets rapporteringssida.

ANNONSER